Vychází EDGECAM 2022.0 s novým modelářem

Právě jsme pro vás zpřístupnili instalační soubor k nové verzi EDGECAM 2022.0. Zásadní novinkou je zavedení nového inteligentního modeláře, který je zdarma pro všechny zákazníky s licencí úrovně Standard, Plus a Profesionál, a to s platnou aktualizací. CAD aplikace DESIGNER vás oslní svou intuitivností a všestranností – využijete ji pro konstrukci objemových těles, ploch, plechových dílů, modelů elektrod a tvorbu 2D výkresů. Umožňuje automatizaci kreslení pomocí maker a skriptů, obsahuje propojení s CAM softwary společnosti Hexagon (ALPHACAM, EDGECAM, RADAN, SURFCAM či WORKNC) a je vybavena funkcemi pro reverzní inženýrství. Přímé modelování, opravy modelů a pokročilé práce s plochami jsou samozřejmostí.

Tato bezplatná licence DESIGNER Companion je poskytována v konfiguraci DESIGNER Standard + Analýza + 2D výkres. V případě zájmu je možné ji rozšířit o další moduly. Licence DESIGNER Companion není časově omezená, ale s vypršením aktualizace licence EDGECAM končí její platnost. S obnovením aktualizace licence bude DESIGNER znovu zpřístupněn. Přečtěte si o DESIGNERU více, zhlédněte stručné představení na našem YouTube kanálu a objevte nové možnosti konstrukce!

Z dalších zajímavých novinek verze 2022.0 bychom rádi jmenovali následující:

  • NCSIMUL - představujeme NCSIMUL Základní jako novou možnost simulace drah nástroje v aplikaci EDGECAM (nikoliv NC kód). NCSIMUL Základní se nachází ve všech systémech frézování. Předá model součásti, polotovar, upínky, nástroje a dráhu nástroje k simulaci do NCSIMULu.
  • Pro zjednodušení práce je nyní možné načítat modely různých formátů jako Parasolid – odpadá tedy nutnost mít nainstalovaný Autodesk Inventor View; triangulace stěn je v režimu Parasolid výkonnější a dokáže vylepšit dráhy nástrojů.
  • Simulace soustružení/frézování s osou X na vřetenu – přidali jsme podporu os XC na vřetenu a os YZB na hlavě.
  • Hrubování Waveform (a jiné strategie) mají nyní vylepšený výkon na vícejádrových procesorech, zejména na procesorech s 8 a více jádry. Patrné zlepšení může v některých případech dosahovat 2 až 3násobné rychlosti. Toto závisí na geometrii modelu a na počtu dostupných jader.

Kompletní seznam novinek s podrobnostmi a instalační soubor naleznete na našem Helpdesku zde.

 

Předchozí | Další