EDGECAM Mould & Die ImageEDGECAM Mould & Die ImageEDGECAM Mould & Die Image

Výroba forem

Ať už se Vaše firma zabývá výrobou lisovacích forem, razníků, zápustek či střižných nástrojů, je vždy kladen důraz na ekonomiku a rentabilitu výroby. EDGECAM poskytuje strojírenským společnostem vysokou sílu a výkonnost v kvalitě, která se vyskytuje pouze u cenově náročných high-end CAM systémů. Výrobci forem a nástrojů požadují dokonalé obráběcí cykly, plnou simulaci a verifikaci obrábění a samozřejmě také výkonné dokončovací strategie pro obrábění složitých 3D tvarů. S programem EDGECAM dostanete ten nejlepší produkt pro obrábění prizmatických dílů kombinovaný s výkonnými 3D strategiemi pro obrábění složitých těles a tvarových ploch.

Proto využívejte pro obrábění Vašich razníků, zápustek, nástrojů a lisovacích forem pouze jeden systém - EDGECAM.

Rychlé a plynulé obrábění – optimalizované cykly EDGECAM Vám pomohou se svojí vysokou funkčností docílit rychlý návrat vaší investice, možnost aktivně reagovat na rychle se měnící požadavky trhu. Jelikož EDGECAM umí vytvářet  "hladké dráhy" mezi vybranými profily nebo hranicemi, dráhy a posuvy nástrojů jsou plynulejší, což se odráží ve vyšší trvanlivosti nástrojů a vysoké kvalitě povrchu u obrobené plochy.

Automatické rozpoznání útvarů – je silný nástroj programu EDGECAM, pomocí kterého systém samočinně rozpozná útvary vhodné k obrobení. EDGECAM dokáže rozpoznat útvary jako nálitky, kapsy, díry a soustružnické profily u 3D Solid modelů. Společně s jejich geometrií se načítají také jejich vlasnosti vycházející z 3D CAD modeláře. Na základě těchto údajů dochází k automatickému rozpoznání vhodných nástrojů pro daný typ obrábění.

Inteligentní hrubovací cykly  jsou snadno použitelné na kteroukoliv část 3D modelu. Jednoduše lze nastavit nájezdové podmínky pro nástroje, pomocí trochoidního odvalu zamezíte úběru materiálu plným průměrem frézy či zlepšíte kinematické podmínky při obrábění v rozích. Pomocí těchto i dalších funkcí docílíte plynulejšího úběru materiálu při vyšších posuvech a zkrácení strojních časů. 

Adaptivní zbytkové obrábění hrubováním – je silným nástrojem u hrubovacích strategií EDGECAM. Při použití těchto strategií menší nástroj vždy obrábí pouze zbytkový materiál po předchozím větším hrubovacím nástroji. Dochází k vysoké úspoře strojních časů, neboť dráhy pro menší nástroj už vycházejí z obrobeného tvaru a nedochází ke generování nadbytečných drah.

Pokročilé inteligentní obrábění – využívá rozsáhlou řadu všestranných cyklů pro 3D obrábění, které se výborně hodí pro rychlou tvorbu drah nástrojů pro všechny 3D modely nebo složité plochy. EDGECAM pokročilé obráběcí cykly Vám přinesou optimální kontrolu nad tvorbou drah nástrojů, snížení obráběcích časů a zvýšení úrovně výkonnosti vašeho obrábění. 

Pokročilé dokončovací strategie – nabízejí možnost využití inteligentních nájezdů a výjezdů nástrojů pro různé obráběcí operace. U 3D modelů, u kterých se objevují tzv. negativní stěny se "záporným úhlem", lze  tyto plochy obrobit s využitím profilovacích cyklů  za pomoci nástrojů celokulových a nástrojů na T-drážky, čehož se často využívá v průmyslu automobilovém a leteckém. Odpadá tím nutnost dané plochy obrábět na více upnutí nebo pomocí vyklonění nástroje.  Použitím dokončovacích strategií využívajících při tvorbě drah 3D křivek, dosáhneme kvalitnějších povrchů, bez jejich následovně časově náročného ručního dokončení.

Zbytkové obrábění dokončováním  umožňuje za použití vyspělých cyklů odebrat co největší množství materiálu větším nástrojem a poté zbytkový materiál odebrat nástrojem menším. Výsledkem je vysoké snížení obráběcích časů a zlepšená kvalita obráběného povrchu.

Sada výkonných doplňkových aplikací – EDGECAM zvyšuje svoji produktivitu také řadou užitečných podpůrných aplikací jako je výborná simulace drah nástrojů, jedinečné prostředí pro tvorbu a úpravu postprocesorů, komplexní databáze nástrojů spolu s jejím správcem na síťové platformě, nástroje na zprávu zakázek pomocí webového prostředí a v neposlední řadě také aplikace na tvorbu a správu vlastních obráběných a řezných materiálů se vzájemným technologickým propojením.

Zaručená integrita dat – modul EDGECAM Solid Machinist zaručuje bezproblémové načítání z hlavních CAD systémů zahrnující Autodesk Inventor®, Solid Edge®, SolidWorks®, Pro/ENGINEER®, Pro/DESKTOP® a CATIA V5.  EDGECAM také podporuje načítání nezávislých formátů jako IGES, DXF, VDA, Parasolid ® a ACIS.

Snížení časů při přípravě programů – Při použití EDGECAM Manažeru strategií dochází k velkému snížení času programování v důsledku využití již předem nastavených obráběcích postupů a technologií. Tyto šablony obrábění jsou uloženy v instalačním adresáři, odkud mohou být rychle načteny a uplatněny na různé komponenty bez nutnosti vytvářet technologické postupy a NC programy ručně.  EDGECAM Manažer strategií umožňuje opakované využití nejlepších obráběcích strategií vytvořených na základě vašich zkušeností.

EDGECAM bude velkou pomocí pro rychlý návrat Vaší investice, naši techničtí pracovníci Vám pomohou řešit Vaše technické problémy a pomáhat zavádět a optimalizovat poslední technologické novinky do Vaší výroby.