EDGECAM Automotive ImageEDGECAM Automotive ImageEDGECAM Automotive Image

Automobilový průmysl

Náročnost  a komplexnost automobilového průmyslu poskytuje dostatek technologických výzev pří řešení obráběcích postupů. Neustálé požadavky na snižování nákladů, zvýšení kvality výroby a přizpůsobení se rychlým změnám v designu produktů, klade na automobilové výrobce konstantní tlak na zvýšení efektivnosti a produktivity výroby.

Pro mnoho společností v takto vysoce konkurenčním prostředí je proto hranice mezi úspěchem a úpadkem opravdu minimální. U společností, které začaly vyžívat EDGECAM k NC programování, vzrostla efektivita výroby o 48%. EDGECAM je jediný CAM systém, který budete v automobilovém průmyslu potřebovat.

Zjednodušené NC programování – EDGECAM usnadňuje tvorbu NC programů u všech obráběcích cyklů za pomoci výkonných obráběcích strategií, které lze uplatnit u vertikálních či horizontálních obráběcích centrech. Samozřejmostí je podpora upínání obrobků na rotační přípravky a indexové obrábění.

Vysoce produktivní obrábění – vysoce výkonné 3-osé obráběcí cykly jsou doplněny obsáhlou nabídkou pro 4 a 5 osé plynulé obrábění v důsledku čeho roste flexibilita a efektivnost u obráběcích procesů.

Produkční soustružení  umožňuje využít velké množství obráběcích nástrojů a konfigurací strojů od 2-osých soustruhů až po více vřetené soustružnicko/frézovací centra. Přívětivé uživatelské prostředí usnadňuje práci v systému, který klade důraz na důležitost  a korektnost strojních časů. Z vysoké funkcionality EDGECAM můžete těžit zvláště při jeho uplatnění u soustružnicko/frézovacích center.

Inteligentní hrubovací cykly – jsou snadno použitelné na kteroukoliv část 3D modelu. Jednoduše lze nastavit nájezdové podmínky pro nástroje, pomocí trochoidního odvalu zamezíte úběru materiálu plným průměrem frézy či zlepšíte kinematické podmínky při obrábění v rozích. Pomocí těchto a ještě dalších funkcí docílíte plynulejšího úběru materiálu při vyšších posuvech a zkrácení řezných časů.

Pokročilé dokončovací strategie  nabízejí možnost využití inteligentních nájezdů a výjezdů nástrojů pro různé obráběcí operace. U 3D modelů, u kterých se objevují tzv. negativní stěny se "záporným úhlem", lze  tyto plochy obrobit s využitím profilovacích cyklů  za pomoci nástrojů celokulových a nástrojů na T-drážky, čehož se často využívá v průmyslu automobilovém a leteckém. Odpadá tím nutnost dané plochy obrábět na více upnutí nebo pomocí vyklonění nástroje.  Použitím dokončovacích strategií využívajících při tvorbě drah 3D křivek, dosáhneme kvalitnějších povrchů, bez jejich následovně časově náročného ručního dokončení.

Automatické rozpoznání útvarů  je silný nástroj u programu EDGECAM, pomocí kterého systém samočinně rozpozná útvary vhodné k obrobení. EDGECAM dokáže rozpoznat útvary jako nálitky, kapsy, díry a soustružnické profily u 3D modelů. Společně s jejich geometrií se načítají také jejich vlasnosti vycházející z 3D modeláře. Na základě těchto údajů dochází k automatickému rozpoznání vhodných nástrojů pro daný typ obrábění.

Zaručená integrita dat  – modul EDGECAM Solid Machinist zaručuje bezproblémové načítání z hlavních CAD systémů zahrnující Autodesk Inventor®, Solid Edge®, SolidWorks®, Pro/ENGINEER®, Pro/DESKTOP® a CATIA V5.  EDGECAM také podporuje načítání nezávislých formátů jako IGES, DXF, VDA, Parasolid ® a ACIS.

Databáze nástrojů – databáze nástrojů EDGECAM je uživatelsky jednoduše ovladatelná databáze nejenom nástrojů, ale také jejich technologických parametrů. Hlavní výhodou je rychlé načtení nástroje společně s jeho parametry do technologického prostředí EDGECAM. Nástroje a jejich data lze pomocí databáze nejenom vybírat, ale také upravovat, mazat, kopírovat či vytvářet nové. Jednoduše lze také k nástrojům přiřadit geometrii jejich upínačů či držáků, kde geometrie držáků nástrojů je poté v simulaci použita při kontrole kolizí mezi nástrojem/držákem, obrobkem, polotovarem a upínačem.

Plná simulace obrábění je k dispozici v prostředí EDGECAM simulátoru, který plně odpovídá nejmodernějším technickým požadavkům. Pomocí EDGECAM Simulátoru zobrazíte nejenom pohyby nástrojů, ale také úběr materiálu a samozřejmostí je kontrola kolizí. Simulátor představuje realistickou kontrolu obrábění s možností zobrazit celou grafiku stroje i s modely upínačů, výsledkem čeho je rychlá kontrola vytvořeného NC programu před jeho použitím ve výrobě.

Snížení časů při přípravě programů – Při použití EDGECAM Manažeru strategií dochází k velkému snížení času programování v důsledku využití již předem nastavených obráběcích postupů a technologií. Tyto šablony obrábění jsou uloženy v instalačním adresáři, odkud mohou být rychle načteny a uplatněny na různé komponenty bez nutnosti vytvářet technologické postupy a NC programy ručně.  EDGECAM Manažer strategií umožňuje opakované využití nejlepších obráběcích strategií vytvořených na základě vašich zkušeností.

EDGECAM bude velkou pomocí pro rychlý návrat Vaší investice, naši techničtí pracovníci Vám pomohou řešit Vaše technické problémy a pomáhat zavádět a optimalizovat poslední technologické novinky do Vaší výroby.