EDGECAM Oil and Gas ImageEDGECAM Oil and Gas ImageEDGECAM Oil and Gas Image

Petrochemický průmysl

Strojírenské firmy zaměřené na petrochemický průmysl čelí v dnešní době, kdy je poptávka po těžbě ropy na předním místě,  jedinečným technologickým výzvám. S nárůstem těžby těchto surovin, roste také poptávka po dokonalejších technologických řešeních, což se odráží v požadavcích na výrobu efektivnějších a komplexnějších výrobních zařízení, umožňující maximální využití současných nalezišť.

Stále více rostou také požadavky na dodávku technologií umožňující těžbu z hůře dostupných nalezišť. V návaznosti na to se objevuje také navýšení poptávky po speciálních technologiích, u kterých EDGECAM hraje důležitou úlohu při jejich produkci. EDGECAM bez problémů splňuje vysoké nároky na tuto produkci společně se snížením nákladů výroby. EDGECAM Vám pomůže zvýšit Váš výrobní potenciál, zkrátit čas mezi návrhem součástí a její výrobou a v neposlední řadě úsporou výrobních časů nebudou ohroženy Vaše termíny dodávek.

Předním firmám dodávající technologie do petrochemického průmysl EDGECAM pomohl snížit náklady, podílel se na zvýšení kvality a došlo také k úspoře finančních prostředků dosaženou vyšším využitím materiálů.

Produkční frézování poskytuje široké možnosti  využití všestranných frézovacích cyklů. Maximální efektivity je dosaženo nejenom u jednoduchých či složitých prizmatických součástí ale také u obrobků se složitou 3D geometrií. EDGECAM v sobě představuje komplexní řešení určené pro obrábění jednoduchých či složitých plošných tvarů, drátové geometrie a 3D těles.

Produkční soustružení poskytuje široké možnosti pro různé druhy strojů od jednoduchých soustruhů až po soustruhy se dvěma nástrojovými hlavami či s proti vřetenem. EDGECAM bez problémů zvládá také prostředí soustružnicko/frézovacích center s více kanálovým řízením. Jednoduché uživatelské prostředí a důraz na důležitost snižování strojních časů podtrhuje vysokou spolehlivost EDGECAM zvláště u sousružnicko/frézovacích center.

Při obrábění soustružením nebo frézováním pomocí zobracení časové osy v EDGECAM, můžete optimalizovat obráběcí operace, ale také navzájem porovnat a optimalizovat obráběcí časy u strojů  se dvěma nástrojovými hlavami či s proti vřetenem.

4 & 5 osé obrábění – EDGECAM umožňuje využití možností pro více osé obrábění, kde za pomoci těchto strategií dochází k velkým časovým úsporám, neboť se redukuje počet operací a nutnost vícenásobného upnutí u tvarově složitých součástí.

Vysoko rychlostní frézování – EDGECAM umožňuje minimalizování obráběcích časů zároveň se zvýšením životnosti nástrojů a kvality obráběných ploch za použitím funkcí vysokorychlostního obrábění. Inteligentní hrubovací strategie poskytují pro vysoko produktivní obrábění volby jako trochoidní odval nástroje v rozích, nahrazení ostrých rohů oblouky či úpravu velikosti posuvů při nájezdu do řezů.

Výkonné dokončovací strategie – nabízejí možnost volby inteligentních výjezdů a nájezdů nástroje z řezu při různých dokončovacích operacích. Následkem optimalizace výsledné dráhy nástrojů lze použít vyšších řezných podmínek, čímž se také sníží strojní časy. Odpadá také časově náročné manuální programování dokončovacích operací.

Zaručená integrita dat  – modul EDGECAM Solid Machinist zaručuje bezproblémové načítání z hlavních CAD systémů zahrnující Autodesk Inventor®, Solid Edge®, SolidWorks®, Pro/ENGINEER®, Pro/DESKTOP® a CATIA V5.  EDGECAM také podporuje načítání nezávislých formátů jako IGES, DXF, VDA, Parasolid ® a ACIS.

Plná simulace obrábění – je k dispozici v prostředí EDGECAM simulátoru, který plně odpovídá nejmodernějším technickým požadavkům. Pomocí EDGECAM Simulátoru zobrazíte nejenom pohyby nástrojů, ale také úběr materiálu a samozřejmostí je kontrola kolizí. Simulátor představuje realistickou kontrolu obrábění s možností zobrazit celou grafiku stroje i s modely upínačů, výsledkem čeho je rychlá kontrola vytvořeného NC programu před jeho použitím ve výrobě.

Snížení časů při přípravě programů – Při použití EDGECAM Manažeru strategií dochází k velkému snížení času programování v důsledku využití již předem nastavených obráběcích postupů a technologií. Tyto šablony obrábění jsou uloženy v instalačním adresáři, odkud mohou být rychle načteny a uplatněny na různé komponenty bez nutnosti vytvářet technologické postupy a NC programy ručně.  EDGECAM Manažer strategií umožňuje opakované využití nejlepších obráběcích strategií vytvořených na základě vašich zkušeností.

EDGECAM bude velkou pomocí pro rychlý návrat Vaší investice, naši techničtí pracovníci Vám pomohou řešit Vaše technické problémy a pomáhat zavádět a optimalizovat poslední technologické novinky do Vaší výroby.