EDGECAM Part Modeler ImageEDGECAM Part Modeler ImageEDGECAM Part Modeler Image

EDGECAM Part Modelář

Rychlá tvorba modelů pro obrábění

EDGECAM Part Modelář je nástroj pro rychlou tvorbu jednoduchých 3D solid modelů upínačů, komponent strojů, nebo jednoduchých modelů obrobků. Pomocí EDGECAM Part Modeláře lze také načítat a upravovat 3D solid modely. Samozřejmostí je strom zpracování s plně asociativní skicou. Intuitivní a uživatelsky příjemné prostředí dělá z EDGECAM Part Modeláře vynikající nástroj pro tvorbu jednoduchých modelů obrobků, ale také upínacích prvků, jako jsou držáky nástrojů nebo upínací přípravky. Díky tomu lze využít plnou grafickou simulaci obrábění včetně všech komponent stroje a upínacích systémů.

EDGECAM Part Modelář umožňuje načítání a práci s modely předních CAD systémů. Mezi načítané formáty patří modely ze SolidWorks®, Solid Edge®, Unigraphics NX® a soubory STEP. Dalšími podporovanými formáty jsou soubory IGS, DXF a Parasolid. Jednou z funkcí EDGECAM Part Modeláře, které lze využít při načítání poškozených modelů, je například sešití ploch.

Intuitivní prostředí Part Modeláře umožňuje uživatelské přizpůsobení celého grafického rozhraní, stejně jako systémových nastavení, díky čemuž lze dosáhnout maximální produktivity a efektivity práce v příjemně vypadajícím prostředí.

Procedurální modelování

Se schopností spustit celou sérii logicky seřazených konstrukčních úkonů pomocí jedné klávesy, umožňuje EDGECAM Part Modeláři aplikovat tvořící proces na několik dílů současně, napříč modelovanou sestavou se vzájemnými vazbami jednotlivých dílů. Plná asociativita je udržována ve 2D skicách i mezi 3D modely. Spojení konstrukce a technologie je dobrým předpokladem pro zvýšení produktivity.

Výkresová dokumentace

EDGECAM Part Modelář je plně asociativní nástroj pro modelování a lze pomocí něj tvořit i výkresovou dokumentaci. Poskytuje uživateli možnost vytvořit výkres za použití modelu, pracovat s kótami a tolerancemi, pohledy, řezy a podobně. Je perfektním nástrojem pro rychlé a snadné kreslení.

Změny provedené na modelu jsou přeneseny i do výkresové dokumentace.

Možnosti

 • 2D a 3D výkresové pohledy,
 • zobrazení modelu: drátový model, stínovaný model, neviditelné hrany a potlačení neviditelných hran,
 • isometrické, pravoúhlé a ortogonální promítání,
 • standardní i souřadnicové kótování,
 • booleovské operace,
 • sčítání/rozdíl/průnik,
 • 2D a 3D vazby,
 • geometric tolerance.

Další možnosti EDGECAM Part Modeláře:

 • IGES import a export,
 • STL export,
 • podpora pro tisk včetně plotru,
 • pokročilé ovládání pomocí myši a možnosti, jako nastavení uchycení oken nebo přizpůsobení jednotlivých menu a panelů nástrojů, dělají prostředí EDGECAM Part Modeláře intuitivní a příjemné. Pomocí jednoho kliknutí lze přejít z Part Modeláře přímo do EDGECAMu,
 • zvýšení konkurenceschopnosti díky rychlému, intuitivnímu a snadnému modelování,
 • zvýšení kvality výroby,
 • snížení nákladů,
 • odhalení a odstranění neefektivních prvků,
 • vynikající zpětná vazba a kontrola nad obráběním,
 • zlepšení celkové komunikace,
 • zvýšení flexibility modelování,
 • zlepšení integrity modelových dat.

Zaujal vás EDGECAM Part Modelář? Kontaktujte nás.