EDGECAM Sondování

EDGECAM Sondování

EDGECAM Sondování je intuitivní a silný nástroj pro automatické naprogramování měřicích cyklů sondy na základě 3D geometrie v EDGECAMu.
 
Díky EDGECAM Sondování máte možnost řídit pohyb měřicí sondy přímo v prostředí EDGECAMu.
 
Plná grafická simulace pak poskytuje realistické znázornění pohybu sondy, včetně zahrnutí grafiky obrobku, upínačů, přípravků a komponent stroje.

Hlavní výhody

 • Aktualizace skutečných nebo uživatelem definovaných přídavků pro obrábění.
 • Je vhodné pro jednoduché prizmatické nebo válcové polotovary, ale i pro odlitky a již rozpracované díly.
 • EDGECAM Sondování je plně integrováno do uživatelského rozhraní EDGECAMu a umožňuje snadné programování měřicí sondy pomocí grafických operací, které jsou aplikovány na geometrii modelu.
 • Automatické pohyby pro pozicování sondy jsou tvořeny tak, aby zabránily potenciálnímu nebezpečí kolize sondy.
 • K dispozici je plná grafická simulace, která má za úkol odhalit potenciální rizika kolizí a ukázat uživateli, jak bude sondování probíhat na skutečném stroji.

Funkcionalita

K dispozici jsou následující sondovací cykly:
 • Měřit díru (s nebo bez vnitřních výstupků) / nálitek.
 • Lze uživatelsky definovat 3 body pro dotyk sondy, případně nechat cyklus, aby vygeneroval 4 automatické body po 90 stupních.
 • Měřit mezeru ( s nebo bez vnitřních výstupků) / žebro.
 • Měřit plochu v X, Y nebo Z ose.
 • Přemístit sondu (jakýkoli bod v souřadnicích X, Y, Z).
 • Aktualizace standardních nulových bodů/počátků na stroji (G54-G59) v jakémkoli směru v X, Y a/nebo Z ose.
 • Lze označit přímo geometrii v EDGECAMu, nebo použít přímé zadání.
 • Lze změnit pohyb do bezpečné pozice, čímž se zkrátí strojní čas.
 • Není nutné měnit stávající postprocesor.
 
Řídící systém stroje Číslo Renishaw Inspection Plus
Fanuc Macro B
0M, 10-15M, 15iM, 16-21M / iM, 3xiM
A-4012-0516; A-4012-0685
HAAS A-4012-0880; A-4012-0890
Hitachi Seicos
Σ10, Σ16, Σ18, MIII (M3), Lambda
A-4012-0749; A-4012-0761
Mazak
M32, M Plus and Fusion 640M
A-4013-0023
Mazak
Matrix M
A-4013-0112
Mitsubishi Meldas
M3, M310, M320, M330, M335 series
M50/M500 series
M64, Magic 64, M600 series
 
A-4012-0516; A-4012-0685
Mori Seiki A-4012-0936; A-4012-0942
Yasnac
MX3, J50, I80, J100, J300
 
A-4014-0070; A-4014-0104
 
Pokud si nejste jisti, zda váš stroj obsahuje potřebná makra Inspection Plus, nebo zda jsou kompatibilní s EDGECAM Sondováním, můžete použít blokové schéma makra jako předlohu/vodítko pro postprocesor. 

Požadavky pro instalaci

Stejné požadavky na hardware a operační systém PC jako samotný EDGECAM.
Pro získání více informací o EDGECAM Sondování nás neváhejte kontaktovat.