WORKXPLORE

WORKXPLORE je ideálním nástrojem pro přímé zobrazování a vyhodnocování 3D CAD souborů bez nutnosti použití původní CAD aplikace. Intuitivní a snadno použitelné uživatelské rozhraní umožňuje začínajícím i zkušeným uživatelům prozkoumat jakýkoliv typ 2D/3D CAD souboru.

EDGECAM WORKXPLORE umožňuje uživatelům vytvářet prototypy nebo 3D modely ze souborů importovaných z různých CAD aplikací. Uživatelé mohou pracovat na nastavení a zlepšení modelu před vytvořením skutečného prototypu.

Široká škála podporovaných CAD rozhraní: Catia V5, Catia V4, Unigraphics, Parasolid, Pro/E, resp. Creo, SolidWorks, Solid Edge, Cadds, IGES, STEP, Unisurf, STL (binary a ASCII), WorkNC geometry, VRML, WorkNC toolpaths, ISO toolpaths, DXF, DWG, HPGL.

EDGECAM WORKXPLORE byl vytvořen pro efektivní import a analýzu souborů všech velikostí a typů. Rychlost, se kterou dokáže načítat velké 3D CAD soubory, je obzvláště působivá - otevření velkého souboru většinou trvá méně než polovinu času ve srovnání s CAD aplikací, ve které byla data vytvořena.

Software ukládá nativní CAD data do vlastního nízkoobjemového formátu, který umožňuje uživatelům vypočet plošných obsahů a objemů, měření tloušťky, rozměrů, úhlů a ještě mnohem více bez nutnosti původních CAD dat. Tato data mohou být snadno poslána ostatním členům projektu prostřednictvím e-mailu.

Měření

EDGECAM WORKXPLORE nabízí širokou škálu 2D a 3D měřicích funkcí, které jsou vysoce přesné díky B-rep 3D modelům.

Dokonce i méně zkušení uživatelé se mohou rychle pustit do měření a získat okamžitě dobré výsledky, což je možné díky předdefinovaným režimům výběru (body, 2D entity, plochy, objemy, atd).

Měření mohou být automaticky zahrnuta jako měřicí entity a mohou být ukotveny k charakteristickým bodům dílu. Štítky entit jsou natáčeny tak, aby zůstaly viditelné po celou dobu práce s modelem.

Specializované měřicí funkce umožňují zkušeným uživatelům překontrolovat mračna bodů, získané ze souřadnicových měřicích strojů nebo sond strojů, a rychle je zrevidovat oproti původní CAD geometrii. Software také umožňuje uživatelům snadno vytvářet soubory s kontrolními body a ty přenést na souřadnicové měřící stroje nebo NC stroje.

Anotace

EDGECAM WORKXPLORE nabízí širokou škálu anotačních funkcí. Uživatelé mohou vyjádřit své nápady, postřehy, pokyny a požadavky na změny snadno a rychle.

Potřeba 2D výkresů je minimalizována, neboť uživatelé mohou přidávat kóty, geometrické tolerance, anotace a popisky přímo na 3D modelu.

Analýza

EDGECAM WORKXPLORe přichází s celou řadou specializovaných analytických nástrojů, které mohou být přínosem při vytváření nabídek, diagnostik, montážních schémat nebo výrobních příprav 3D modelů.

EDGECAM WORKXPLORE rovněž nabízí řadu analytických funkcí, které jsou obvykle k dispozici pouze s dražšími CAD softwary. Kromě toho, že jsou funkce rychlé a efektivní při zpracování objemných dat, jsou také jednoduché na ovládání a výsledky jsou barevně zobrazeny přímo na 3D modelu. Jediným kliknutím myši se na plochy automaticky vloží štítky zobrazující přesné hodnoty vyplývající z různých výpočtů.

Výkonné dynamické dělení umožňuje uživatelům snadno a detailně prozkoumat vnitřky jednotlivých součástí nebo sestavy. Dynamický ovladač umožňuje uživatelům ovládat rovinu řezu myší v rotačním a lineárním směru nebo po vodící křivce. Průřez může být viditelný přímo na 3D modelu nebo jako samostatný objekt, který lze exportovat prostřednictvím DXF, DWG, apod.

Poloměr zakřivení a analýza povrchu jsou cenné nástroje umožňující uživatelům rychlé hodnocení nákladů a výrobního času. Obarvení částí, které mají být analyzovány, se provádí automaticky a uživatelé mohou vkládat štítky s přesně naměřenými hodnotami na vybrané části.

Jednoduché a efektivní rozhraní umožňuje přístup ke všem základním funkcím, díky nimž budete umět software ovládat okamžitě. Díky srozumitelnému a efektivnímu uživatelskému prostředí máte rychlý přístup ke všem hlavním funkcím.

Generování obálky okolo jedné nebo více součástí poskytuje informace o rozměrech, objemu a hmotnosti vybraných prvků. Tato funkce může být také použita pro určení optimálního polotovaru potřebného pro výrobu. Přesné měření je k dispozici jak u objemových těles, tak u ploch, a umožňuje výpočet objemu a obsahu. Jsou dostupné i doplňující informace, jako je název objektu, příslušnost, počet plošek apod.

Výpočet a zobrazení úkosů a podřezání je extrémně rychlé, dokonce i na velmi velkých dílech. EDGECAM WORKXPLORE automaticky obarvuje úkosy a podřezání podle dělící roviny. Přesné hodnoty úhlů se zobrazují dynamicky při přejíždění myší nad povrchy a mohou být vloženy do 3D modelu.

Funkce automatického 3D srovnání umožňuje v reálném čase 3D grafické zobrazení rozdílů mezi dvěma verzemi. Změny jsou označeny různými barvami pro snadné rozlišení mezi materiálem přidaným a odstraněným.

Animace

EDGECAM WORKXPLORE obsahuje animační jádro umožňující uživatelům vytvářet rozložené pohledy nebo animovat pohyb sestavy. Nastavení animace je dosaženo základními pohyby, jako jsou posuv, rotace, nebo posuv po vodicí křivce.

Detekce kolizí

Během animace lze použít dynamickou analýzu kolizí, která umožňuje v reálném čase provést kontrolu součinnosti mechanismu.

Uživatelé mohou také vytvářet krátká videa, která pak mohou být zaslána zákazníkům nebo ostatním členům projektu.

Dokumentace

S EDGECAM WORKXPLORE je možné pořizovat snímky obrazovky k doplnění technické dokumentace a montážních listů. Kromě funkce snímání obrazovky disponuje EDGECAM WORKXPLORE správcem obrázků pro jednoduchou správu a posílání velkého množství obrázků.

Publikování

EDGECAM WORKXPLORE umožňuje uživatelům snadno sdílet své CAD modely v průběhu celé konstrukce a výrobního řetězce, se všemi členy projektu, ať už to jsou produktoví manažeři, marketing, obchodní oddělení, externí konzultanti, zákazníci nebo dodavatelé.

Tvorba přednastavených režimů

Ať už jsou zkušenosti uživatelů s CAD softwarem jakékoliv, je důležité, aby mohli používat komunikační nástroje pro zachycení jejich osobních posudků a předávat je ostatním zaměstnancům. Z tohoto důvodu byly vytvořeny přednastavené režimy. Konfigurace, orientace a pohledy těchto režimů jsou uloženy spolu se souvisejícími anotacemi, rozměry a značkami. Uživatelé tak mohou jednoduše přecházet z obrazovky na obrazovku a najít si upřednostňované nastavení.

Export

Uživatelé EDGECAM WORKXPLORE mohou rychle převést standardní nebo nativní 3D modely pomocí dostupných rozhraní (IGES, STL, URML, WorkNC geometrie CAM). B-rep modely lze také uložit do formátu IGES.

Spolupráce

Uživatelé se již nemusí starat o kompatibilitu formátu nebo o to, jaký software jejich partneři používají. EDGECAM WORKXPLORE umožňuje uživatelům sdílení 3D modelů a sestav subdodavatelům, zákazníkům či kolegům pomocí aplikace, která se jednoduše pošle přes Internet. Příjemce tak může okamžitě zobrazit a pracovat na 3D modelu bez nutnosti mít původní CAD data. Samozřejmostí je ochrana přeposílaných dat tak, aby přístup k nim měli pouze oprávněné osoby.