Akreditace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo společnosti NEXNET, a.s. akreditaci pro rekvalifikační kurz Programátor. Na základě udělené akreditace je NEXNET, a.s. povinna absolventům kurzu po úspěšném ukončení vzdělávání vydávat osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Pokud plánujete školení, jsme připraveni vám poskytnout ty nejlepší služby v našem školicím středisku ve Zlíně, Uherském Brodě, Brně, případně na vašem pracovišti.

Rekvalifikace se mohou zúčastnit zájemci se základním strojírenským vzděláním a vyšším.

Byla tím ověřena a potvrzena způsobilost žadatele k provádění rekvalifikace a školení s přihlédnutím k úrovni odborné a pedagogické kvalifikace vyučujících, stavu projektové přípravy vzdělávacích aktivit, zajištění a vybavení učeben.

Kurzy mohou probíhat v našich učebnách nebo přímo u zákazníků. Veškeré potřebné vybavení jsme schopni dodat. Kurzy jsou zaměřeny na programování v CAM systémech a tvorbu 3D geometrie v CAD.

Jsme rádi, že našim zákazníkům můžeme poskytnout možnost akreditovaného školení, a posluchačům, kteří úspěšně zakončí vzdělávací program, vydávat "Osvědčení o rekvalifikaci" s celostátní platností.

Základní informace o vzdělávacím programu

Název rekvalifikačního programu
 • Programátor (v systému CAD/CAM)

Profil absolventa

 • Ovládá metody nasazení a využití CAD/CAM k programování CNC frézovacích strojů.
 • Dokáže připravit podklady v CAD systému pro 2D a 3D.
 • Umí generovat dráhy nástrojů tak, aby nedošlo ke kolizi CNC stroje.
 • Využívá verifikace obráběcího postupu k nalezení možných nepřesností.
 • Vytváří model pracovního prostředí pro přesnou simulaci obrábění
 • Využívá časových studií pro tvorbu nabídek a kalkulací časů obrábění.
 • Pracuje s databázemi nástrojů a materiálů.
 • Dokáže zálohovat příslušnou dokumentaci pro tvorbu technologických postupů.
 • Upravuje postprocesory pro korektní generování NC kódů.

Vstupní předpoklady podmínky

 • Znalost postupů a základů strojírenské technologie nebo základů programování na CNC strojích v různých řídících systémech těchto strojů.
 • Kurz je určen všem se zájmem o problematiku programování pomocí CAD/CAM.
 • Ukončeno střední vzdělání (délka studia 1 - 2 roky)
 • Účastník musí mít základní znalosti práce s PC, s operačním systémem Windows a s Internetem.

Organizační forma vzdělávání

 • Prezenční

Metody výuky

 •  Seminář  +  cvičení přímo na PC

Způsoby ověření získaných znalostí

 • Závěrečná zkouška pro každého frekventanta bude v délce 2 hod.
 • Závěrečná zkouška probíhá před zkušební komisí.
 • Praktická část - tvorba technologického postupu pro zadanou součást v prostředí CAM aplikace (1 hodina).
 • Ústní část - navazuje na praktickou část. Účastník obhajuje zvolený postup tvorby technologického postupu a odpovídá na doplňující otázky (1 hodina).             
 • Absolvent úspěšně absolvuje zkoušku, pokud procentuální ohodnocení komise za praktický příklad a ústní zkoušku dosáhne min. 60 % ze 100 %.