EDGECAM 4+5 Axis ImageEDGECAM 4+5 Axis ImageEDGECAM 4+5 Axis ImageEDGECAM 4+5 Axis Image

EDGECAM 4 a 5osé frézování

EDGECAM 4 a 5osé obrábění umožňuje obrábění velmi složitých tvarových dílů pro speciální odvětví průmyslu, jako je například kosmický, letecký, automobilový a lékařský průmysl. Lze jej využít ve frézovacím i soustružnicko-frézovacím prostředí a je určeno pro obrábění tvarově velmi složitých dílů. Nabízí široké možnosti nastavení a dokonalou kontrolu nad obráběním.

Jednou z klíčových výhod tohoto způsobu obrábění je možnost obrábět i velmi špatně dostupné oblasti modelu, popřípadě tvarově složité díly, k jejichž výrobě by dříve musel být použit odlitek. Graficky příjemné a intuitivní uživatelské prostředí umožňuje nastavit operace snadno a přesně.
 

5osé operace

EDGECAM nabízí široké spektrum 4 a 5osých strategií, které lze aplikovat na plošnou geometrii i solid modely:

  • 5osé "obvodové frézování" pro obrobení šikmých stěn s proměnlivým sklonem,
  • 5osé "dokončovací" operace s kontrolou najetí, přiblížení a kontaktního úhlu nástroje,
  • 5osé operace "po křivce" lze využít například při srážení hran tvarově složitých dílů,
  • plná podpora pro všechny typy nástrojů, včetně celokulových.

4osé operace

EDGECAM 4osé strategie pro rotační obrábění naleznou uplatnění zejména v automobilovém a leteckém průmyslu při výrobě vaček, klikových hřídelí, lopatek vrtulí, turbín a podobně. Dalším příkladem využití je výroba speciálních ventilů v petrochemickém průmyslu. Velký rozsah ovládacích parametrů poskytuje dokonalou kontrolu nad obráběním.

Grafická simulace kinematiky stroje pro bezpečnou kontrolu obrábění

Přesná simulace kinematiky stroje během obrábění je klíčovým parametrem při použití na složitých víceosých strojích, kde je sebemenší pohyb nástroje doprovázen pohyby celé sestavy stroje a všech pohyblivých komponent, a hrozí potenciální riziko kolize komponent stroje s upínači nebo obrobkem.

EDGECAM 4 a 5osé moduly zahrnují možnost grafické simulace, která napomáhá vizualizaci obráběcího procesu. Kompletní grafika stroje a veškerých pohyblivých komponent vč. upínacích přípravků může být vymodelována a vložena do postprocesoru.

Klíčové výhody 4 a 5osého obrábění oproti konvenčnímu 3osému indexovanému obrábění:

  • Zkrácení strojního času při obrábění složitých dílů díky použití jednoho obráběcího postupu bez nutnosti ručního přenastavení dílu. Ze stejného důvodu také roste přesnost polohování při obrábění různých částí dílů a zároveň jsou eliminovány případné chyby při dalším upínání.
  • Zvýšení kvality finálního povrchu a současně prodloužení životnosti nástrojů díky dodržení optimálního úhlu kontaktu nástroje s obráběnou plochou.
  • Zlepšení přístupu k negativním stěnám, hlubokým dutinám nebo vysokým žebrům, které lze obrábět bez nutnosti otáčení kusu, nebo použití cenově nákladných speciálních nástrojů
  • Snížení počtu upnutí - nástroj může dodržet optimální úhel kontaktu s plochou a dostane se i do jinak nepřístupných oblastí modelu. Programování 4 a 5osého plynulého obrábění není možné bez špičkového CAM systému - proto je EDGECAM skvělou volbou.
 

Zaujalo vás EDGECAM 4 a 5osé frézování? Kontaktujte nás.