EDGECAM WireEDGECAM WireEDGECAM Wire

EDGECAM Drátové řezání

EDGECAM Drátové řezání je přední CAD/CAM software vyvinutý speciálně pro odvětví přesného strojírenství, který nabízí intuitivní prostředí umožňující komplexní programování drátořezů.

EDGECAM vám poskytuje flexibilitu a jistotu pro složité a přesné 2 a 4osé drátové řezání. Pokročilé funkce Drátového řezání EDGECAM umožňují snadno řezat i složité tvary s nepravidelnými úkosy.

Na rozdíl od jiných CAM systémů EDGECAM obsahuje nástroj pro tvorbu postprocesorů (Konstruktér postprocesorů) generující přesné a spolehlivé NC kódy. Simulací výroby můžete kontrolovat průběh obrábění a ujistit se, že vše probíhá tak, jak má.

EDGECAM umožňuje pracovat s nativními daty předních CAD systémů bez nutnosti jakéhokoliv převodu, což je jedním ze základních požadavků mnoha firem. Drátové řezání EDGECAM dokáže pracovat s drátovou geometrií, obecnými plochami nebo objemovými modely.

Použití technologií

EDGECAM umožňuje vytvoření nebo načtení geometrie, která je použita k definici útvarů drátořezu. Na tyto útvary jsou následně aplikovány obráběcí technologie. Útvary drátořezu jsou použity pro řezání otevřených i uzavřených profilů, a také pro 4osé řezání. Jednotlivé útvary drátořezu mohou být generovány pomocí označení stěn objemového modelu, označením profilu drátové geometrie nebo propojením dvou profilů. Vícenásobné útvary pro řezání razníků nebo matric pak mohou být generovány pomocí jednoduchého označování geometrie úseček a oblouků reprezentujících jednotlivé profily. Ze složité geometrie desky matrice tak vznikají jednotlivé profily s daty potřebnými pro obrábění. Spodní a horní profily mohou být propojeny zcela automaticky, nebo lze naopak zvolit ruční propojení s plnou kontrolou 3D propojovacích úseček, které určují úhel drátu při pohybu spodní a horní hlavy.

Použití můstků a jejich automatické odstranění

V Drátovém řezání EDGECAM lze zvolit hned z několika módů pro bezobslužné řezání. Pokud je stroj vybaven automatickým navlékáním drátu, je výhodnější používat bezobslužný režim tak dlouho, jak je to jen možné. Bezobslužné řezání ponechává nejprve můstky nedořezané a následně je všechny odstraňuje. Pro obrobení součásti je dostupných několik strategií, např. provedení všech hrubovacích řezů před dokončováním, poté odstranění všech můstků a nakonec je provedeno dokončování celých tvarů. Můžete použít například hrubování s dokončením a ponecháním můstků, jejich následným odstraněním a dokončením těchto oblastí.

Automatické strategie

Strategie Drátového řezání EDGECAM nabízejí několik přednastavených možností pro různé způsoby obrábění, ať už se jedná o denní provoz s obsluhou, nebo noční provoz bez obsluhy. Mezi další technologie patří například:

  • ostrý, kuželový a válcový přechod pro proměnlivý úhel,
  • rozdílné přejezdy pro řezání fazety a úkosu,
  • doplňující M kódy pro programový a volitelný stroj, napuštění a vypuštění vany, navlečení a střihání drátu apod.,
  • automatická tvorba souboru se souřadnicemi startovacích otvorů,
  • inkrementální nastavení najetí a vyjetí cyklu pro řez bez viditelného napojení,
  • automatická technologie najetí a vyjetí pro plynulé změny generátoru.
Pro získání více informací o EDGECAM Drátovém řezání nás neváhejte kontaktovat.