EDGECAM Subcontractor ImageEDGECAM Subcontractor ImageEDGECAM Subcontractor Image

Zakázková výroba

V dnešní době strojírenští výrobci čelí rychle se měnícím nárokům jejich zákazníků. Počet obchodních případů neklesá, ale mění se požadavky na technologie a zakázky přicházejí od úplně nových zákazníků. Namísto velkosériové výroby jednoduchých kusů, výrobci v současnosti čelí požadavkům složitějších kusů v nižších sériích. Důležitým se stává také faktor co nejkratší doby dodání. Objednávky, které dříve byly odmítnuty pro jejich náročnost a nízký počet kusů, se nyní stávají běžnými a nástrojárny se čím dál tím častěji zaměřují na složitou prototypovou výrobu.

Pro schopnost rychle tvořit NC programy pro složité dílce a podporu široké palety konfigurací obráběcích strojů, EDGECAM se stává významným pomocníkem strojírenských společností v náročném konkurenčním boji.

Produkční frézování  poskytuje široké možnosti  využití všestranných frézovacích cyklů. Maximální efektivity je dosaženo nejenom u jednoduchých či složitých prizmatických součástí ale také u obrobků se složitou 3D geometrií. EDGECAM v sobě představuje komplexní řešení určené pro obrábění jednoduchých či složitých plošných tvarů, drátové geometrie a 3D těles.

Produkční soustružení – umožňuje využít velké množství obráběcích nástrojů a konfigurací strojů od 2-osých soustruhů až po více vřetené soustružnicko/frézovací centra. Přívětivé uživatelské prostředí usnadňuje práci v systému, který klade důraz na důležitost  a korektnost strojních časů. Z vysoké funkcionality EDGECAM můžete těžit zvláště při jeho uplatnění u soustružnicko/frézovacích center. 

Vysoko rychlostní frézování – EDGECAM umožňuje minimalizování obráběcích časů zároveň se zvýšením životnosti nástrojů a kvality obráběných ploch za použitím funkcí vysokorychlostního obrábění. Inteligentní hrubovací strategie poskytují pro vysoko produktivní obrábění volby jako trochoidní odval nástroje v rozích, nahrazení ostrých rohů oblouky či úpravu velikosti posuvů při nájezdu do řezů.

Výkonné dokončovací strategie – nabízejí možnost volby inteligentních výjezdů a nájezdů nástroje z řezu při různých dokončovacích operacích. Následkem optimalizace výsledné dráhy nástrojů lze použít vyšších řezných podmínek, čímž se také sníží strojní časy. Odpadá také časově náročné manuální programování dokončovacích operací.

Při obrábění soustružením nebo frézováním – pomocí zobracení časové osy v EDGECAM, můžete optimalizovat obráběcí operace, ale také navzájem porovnat a optimalizovat obráběcí časy u strojů  se dvěma nástrojovými hlavami či s proti vřetenem. 

4 & 5 osé obrábění – EDGECAM umožňuje využití možností pro více osé obrábění, kde za pomoci těchto strategií dochází k velkým časovým úsporám, neboť se redukuje počet operací a nutnost vícenásobného upnutí u tvarově složitých součástí.

Zaručená integrita dat  – modul EDGECAM Solid Machinist zaručuje bezproblémové načítání z hlavních CAD systémů zahrnující Autodesk Inventor®, Solid Edge®, SolidWorks®, Pro/ENGINEER®, Pro/DESKTOP® a CATIA V5.  EDGECAM také podporuje načítání nezávislých formátů jako IGES, DXF, VDA, Parasolid ® a ACIS.

Funkčnost 2D & 3D CAD  provázanosti oceníte při tvorbě NC programu od jeho začátku až do konce. Uvítáte možnost přizpůsobení importované 3D geometrie a její přípravu pro obrábění pomocí jednoduchých funkcí.

Plná simulace obrábění – je k dispozici v prostředí EDGECAM simulátoru, který plně odpovídá nejmodernějším technickým požadavkům. Pomocí EDGECAM Simulátoru zobrazíte nejenom pohyby nástrojů, ale také úběr materiálu a samozřejmostí je kontrola kolizí. Simulátor představuje realistickou kontrolu obrábění s možností zobrazit celou grafiku stroje i s modely upínačů, výsledkem čeho je rychlá kontrola vytvořeného NC programu před jeho použitím ve výrobě.

Snížení časů při přípravě programů – Při použití EDGECAM Manažeru strategií dochází k velkému snížení času programování v důsledku využití již předem nastavených obráběcích postupů a technologií. Tyto šablony obrábění jsou uloženy v instalačním adresáři, odkud mohou být rychle načteny a uplatněny na různé komponenty bez nutnosti vytvářet technologické postupy a NC programy ručně.  EDGECAM Manažer strategií umožňuje opakované využití nejlepších obráběcích strategií vytvořených na základě vašich zkušeností.

EDGECAM bude velkou pomocí pro rychlý návrat Vaší investice, naši techničtí pracovníci Vám pomohou řešit Vaše technické problémy a pomáhat zavádět a optimalizovat poslední technologické novinky do Vaší výroby.