EDGECAM Workflow Webinar Video

Workflow

Prostředí EDGECAM Workflow je navrženo tak, aby umožnilo vytvořit NC kód levněji, v kratším čase a ve vyšší kvalitě. Workflow rozpozná topologii dílu, automaticky nastaví vhodné prostředí a zrychluje tak proces programování.

EDGECAM Workflow má zásadní dopad na zkrácení programovacího času. Díky jednoduchému a intuitivnímu prostředí je i doba zaškolení nových uživatelů podstatně kratší.

Načítání a polohování modelů

Ve Workflow je načítání a polohování modelů plně automatické. Oproti tomu ve většině ostatních CAM systémech musí uživatel ručně nastavovat prostředí (frézovací či soustružnické) a použít tradiční postupy pro definici nulového bodu.

Výrobní metody a vhodné obráběcí stroje

Na základě rozměrů obráběného dílce je uživateli automaticky navržen seznam vhodných CNC strojů.

Přidání polotovaru zadaného uživatelsky nebo z databáze

Na základě rozměrů obráběného dílce je zobrazen seznam přednastavených polotovarů, což umožňuje snadný a rychlý výběr toho nejvhodnějšího polotovaru.

Vložení upínačů

Pomocí Správce upínačů lze pohodlně načítat uživatelsky definované svěráky, sklíčidla či upínky.

Řízení strategií pro podporu výroby

Vývojáři EDGECAMu implementovali doporučené metody obrábění, které jsou založeny na rozpoznaných útvarech a jejich parametrech, a využívají přitom nejefektivnější dráhy. Tyto procesy zajišťují velmi rychlou automatickou tvorbu dráhy, kterou lze v případě potřeby dále upravit.

Pomocí Manažera strategií může uživatel sám upravit strategie, které automaticky produkují dráhy, aby odpovídaly výrobním metodám dané firmy a beze zbytku splňovaly požadavky výroby. Díky tomu již není potřeba technologii vytvořenou strategií dále upravovat.

Prostředí Workflow - výrobní proces v pěti krocích

  • Soubor: adaptivní prostředí připomínající MS Office 2010 umožňuje uživatelům efektivně spravovat soubory a složky.
  • Příprava: interaktivní prostředí dynamicky definuje nulový bod, vkládá polotovar a upínače a zvolí vhodný CNC stroj.
  • Útvary: pomocí výkonného automatického rozpoznávání mohou být nalezeny všechny obrobitelné útvary na objemovém modelu.
  • Obrábění: plánovací nástěnka slouží pro aplikaci doporučených strategií obrábění. Pomocí metody "uchop a přesuň" lze však doporučené pořadí snadno měnit.
  • NC kód: výsledné obrábění je v simulátoru zkontrolováno proti kolizím, podřezání nebo naopak zbytkům. V průběhu simulace jsou také kontrolovány limity os stroje. Lze zobrazit seznam použitých nástrojů a provádět potřebné úpravy, to vše ještě před generováním NC kódu, jakožto posledního z pěti kroků vedoucích k rychlejšímu programování.
Zaujalo vás EDGECAM Workflow? Kontaktujte nás.