EDGECAM Solid Machininst ImageEDGECAM Solid Machininst ImageEDGECAM Solid Machininst Image

EDGECAM Solid obráběč

Pokročilé softwarové CAD/CAM řešení pro zpracovatelský průmysl

EDGECAM Solid obráběč je výkonný a uceleně integrovaný CAM systém pro vytváření frézovacích a soustružnických obráběcích strategií a NC kódů z objemových modelů.

Práce se solid modely

Plná asociativita dat je zajištěna díky načtení solid modelu v nativním formátu, bez posunu nebo rotace dílu. EDGECAM Solid obráběč tak může využít maximum dat přímo z modelu a umožní automatickou aplikaci strategií na rozpoznané útvary. V prohlížeči útvarů jsou jednotlivé rozpoznané útvary označeny podle toho, které z nich lze obrábět na aktuálně zvoleném stroji při současném upnutí.

EDGECAM Solid obráběč® je silný nástroj pro integraci s CAD systémy, sloužící k automatické aplikaci frézovacích a soustružnických strategií na solid modely a automatickému generování NC kódu. Do EDGECAMu lze načítat nativní data ze všech předních CAD systémů, včetně Autodesk Inventor®, SolidWorks®, Solid Edge®, Unigraphics NX®, CATIA V5® a Pro/ENGINEER.

Inteligentní obrábění solid modelů

Asociativní vazby mezi EDGECAM Solid obráběčem a originálním solid modelem zajišťují, že ani po změně modelu není nutná úprava obráběcího postupu. Tím pádem není prodloužena fáze přípravy výroby. Pro každého, kdo klade důraz na propojení fáze konstrukční s fází technologickou, je tu EDGECAM Solid obráběč.

Garance plné asociativy

Plná asociativita dat je zajištěna díky načtení solid modelu v nativním formátu, bez posunu nebo rotace dílu. Díky tomu lze využít maximum informací načtených společně s modelem a automatickou aplikaci nejvhodnější možné strategie. Tím lze rapidně snížit čas potřebný k programování, stejně jako potencionální riziko chyby programátora.

Automatické rozpoznání útvarů na modelu

EDGECAM Solid obráběč používá automatické rozpoznání útvarů na načteném modelu. Tím je zajištěno načtení maxima dat zadaných konstruktérem při modelování, což podstatně urychluje práci technologa, umožňuje automatickou aplikaci strategií a značně snižuje riziko chyby během programování. Pomocí jednoho kliknutí myši jsou nalezeny útvary, jako 2D a 3D nálitky, dutiny, otevřené dutiny, nebo axiální i radiální díry, včetně všech geometrických parametrů. V soustružnickém prostředí jsou navíc rozpoznány jednotlivé části kontury modelu a automaticky rozděleny na útvary pro čelní, obvodové nebo vnitřní soustružení, včetně automatického rozpoznání zápichů. V prohlížeči útvarů jsou jednotlivé rozpoznané útvary označeny podle toho, které z nich lze obrábět na aktuálně zvoleném stroji při současném upnutí.

Asociativita drah nástroje vůči modelu

Většina firem věnuje velkou pozornost zkrácení fáze přípravy výroby. Nejlepším způsobem je propojení konstrukčních a technologických aktivit. To zajišťuje automatické rozpoznání útvarů, nicméně během fáze přípravy výroby je často nutné provádět větší či menší úpravy na modelu, což s sebou nese i nutnost úpravy NC programu. Díky plné asociativitě drah nástrojů a modelu umožňuje EDGECAM změnu bez nutnosti ručně měnit jakékoli parametry obrábění, což dramaticky zkracuje čas potřebný ke změně programu. EDGECAM dokáže dokonce automaticky rozpoznat, že na daném modelu došlo ke změně, a nabídnout technologovi možnost aktualizace obráběcího postupu.

Programování pomocí operací

Operace aplikované na útvary výrazně snižují množství vstupních informací ze strany technologa, potřebných k obrobení dílce. Grafické prostředí operací je intuitivní a příjemné a obsahuje pouze nejzásadnější parametry obrábění, ke kterým je navíc zobrazena odpovídající automatická nápověda. Všechny další parametry jsou nastaveny automaticky podle předem definovaných pravidel. Použití operací dělá práci s EDGECAMem opravdu snadnou a umožňuje rychlé programování i začínajícím uživatelům.

Inteligentní obrábění solid modelů

Díky kombinaci 2,5 a 3osých frézovacích cyklů, soustružnických cyklů, spolupráce s předními výrobci CAD systémů  a automatickými nástroji je EDGECAM jediný CAM systém, který kdy budete potřebovat.

 

Výhody: 

 • Plná kompatibilita s CAD systémy. Nezáleží na tom, jakou verzi CAD máte. EDGECAM bude vždy schopen načíst model a pracovat s ním.
 • EDGECAM vždy načítá solid model v jeho nativním formátu - bez nutnosti převodů. To zajišťuje zachování dat a přesnosti, a dále je zabráněno poškození modelu v důsledku transformace.
 • Podporuje nejnovější verze CAD systémů - Inventor, Solid Edge, Solid Works atd.
 • Využívá maxima informací přímo ze solid modedu, díky čemuž programátor nemusí trávit čas opakovaným prohlížením výkresové dokumentace.
 • Asociativita obráběcích drah a modelu - po změně modelu lze aplikovat automatickou aktualizaci drah nástrojů. Díky tomu není prodloužen čas přípravy výroby.
 • Podpora pro soustružnické, frézovací i soustružnicko-frézovací stroje.
 • EDGECAM Solid obráběč podporuje EDGECAM Manažera strategií - výhody automatizace.
 • Solid modely umožňují simulaci a porovnání obrobeného kusu s požadovaným modelem, včetně anylýzy a zobrazení oblastí zbytkového materiálu. Díky tomu má programátor dokonalou kontrolu nad případnými přídavky vůči požadovanému tvaru.
 • Práce se solid modely poskytuje esteticky lepší možnosti než práce na drátovém modelu.
 • Snadné obrábění skupin modelů - zkrácení fáze přípravy výroby a snížení nákladů.
 • Umožňuje začít s programováním dříve, než je dokončen celý model sestavy, což má opět za následek zkrácení fáze přípravy výroby.
 • Díky použití inteligentního solid obráběče je zkracen čas potřebný k programování.
 • Díky načítání solid modelů je eliminováno riziko chybného výkladu výkresové dokumentace a s tím spojených chyb.

Zaujal vás EDGECAM Solid obráběč? Kontaktujte nás.