EDGECAM Strategy Manager ImageEDGECAM Strategy Manager Image

EDGECAM Manažer strategií

EDGECAM Manžer strategií zahrnuje ty nejlepší principy, metody a zkušenosti v oblasti obrábění útvarů a poskytuje nejrychlejší automatické programování pro obrábění objemových modelů.

Základem Manažera strategií je jednoduchý vývojový diagram umožňující sestavení flexibilních strategií pro obrábění objemových modelů. Manažer strategií vám nenutí svá pravidla či metody, místo toho vám umožňuje využít znalostí a zkušeností vašich nejlepších programátorů pro automatické obrobení jakéhokoliv dílce. Proces tvorby strategií je založen na grafickém prostředí a nevyžaduje znalost programovacích jazyků.

Automatizace

EDGECAM Manažer strategií je nejlepší způsob, jak zachovat a automaticky aplikovat výrobní rutiny, které se často opakují. Strategie je soubor pravidel, která automaticky generují obráběcí instrukce pro dané útvary. Ve strategii jsou zapsány inteligentní procesy, které jí umožňují přizpůsobení podle různých typů geometrie a různých parametrů útvarů.

EDGECAM Manažer strategií staví na pevných základech inteligentního Solid obráběče EDGECAM a nabízí nejrychlejší možný způsob tvorby obráběcích drah za využití znalostí zkušeného technologa. Tím je zajištěno plně automatické, vysoce efektivní řízení CAM procesu a zároveň je zajištěno, že nejlepší znalosti technologa zůstávají zachovány ve firmě pro další využití.

Snížení programovacího času na sekundy

EDGECAM Manažer strategií buduje knihovnu obráběcích strategií, které zahrnují nejlepší znalosti a zkušenosti uvnitř firmy a umožňuje snadnou a velmi rychlou tvorbu obráběcích drah pomocí jediného kliknutí myši. Zajišťuje aplikaci odpovídající technologie, díky čemuž je dosaženo maximální efektivity a kvality výroby. Odbourává nutnost ručního zadávání parametrů pro obrábění, výběr nástrojů a další úkony běžného CNC programování. Rapidně snižuje programovací čas potřebný pro opakované úkony. Obsahuje mnoho prvků, díky kterým je aplikována nejlepší technologie, a zároveň rapidně snižuje riziko chyb.

Použití logiky obrábění pomocí blokového schématu

V EDGECAM Manažeru strategií lze jednoduše nastavit pravidla, podle kterých bude součást obrobena, včetně rozhodovací logiky pro veškeré parametry obrábění.

Jádrem EDGECAM Manažera strategií je grafické logické schéma, které reprezentuje tok skrze jednotlivé bloky strategie. Jedná se o diagram sekvencí, operací a cyklů EDGECAMu, nastavených zkušeným technologem, které jsou použity pro obrobení dílce. Například pro vrtací cyklus rozpozná logika strategie, zda je díru potřeba navrtávat, a zda má být použit závitník, nebo frézování závitu. Veškeré proměnné jednotlivých útvarů mohou být použity pro rozhodování strategie - například při porovnání průměru a hloubky díry lze rozhodnout, zda má být díra předvrtána nebo pouze vrtána s odtrhem či výplachem. 

Při použití EDGECAM Solid obráběče je solid model bezproblémově načten a lze na něj aplikovat asociativní technologii. EDGECAM Solid obráběč použije rozpoznání útvarů, načte jejich geometrické parametry a následně tyto útvary rozdělí na obrobitelné a neobrobitelné - na zvoleném stroji, při aktuálním upnutí dílu. Všechny tyto parametry jsou následně použity EDGECAM Manažerem strategií, který na základě jejich vyhodnocení automaticky aplikuje předem připravené strategie s nejvhodnější možnou technologií založenou na logickém blokovém schématu strategie.  Nástroje jsou automaticky vybrány z EDGECAM Zásobníku nástrojů společně s parametry materiálu a odpovídajícími řeznými podmínkami.

EDGECAM Manažer strategií je společně s EDGECAM Solid obráběčem součástí integrovaného CAM systému, který za využití těchto moderních aplikací automaticky tvoří obráběcí postup a následně generuje přesný a přehledný NC kód.

Klíčové vlastnosti Manažera strategií:

 • načítání nativních dat předních CAD/CAM systémů bez jakýchkoliv převodů,
 • žádné převádění znamená 100% integritu dat vždy a za všech okolností,
 • nejlepší rozpoznávání útvarů,
 • plná asociativita drah vůči modelu eliminuje nutnost ručních zásahů do obrábění při změně modelu.

Hlavní výhody Manažera strategií:

 • zkracuje čas dodání výrobku na trh a snižuje náklady,
 • uchovává osvědčenou technologii,
 • aplikuje váš ověřený postup obrábění,
 • zkracuje čas programování,
 • zamezuje vzniku chyb během programování,
 • jednoduché nasazení,
 • NC kód bez nutnosti úprav.

Profit z odborné znalosti vašich pracovníků

EDGECAM Manažer strategií ukládá pravidla a metody práce a umožňuje zužitkovat odbornou znalost zaměstnanců pro obrobení každého dalšího dílu. Protože má EDGECAM Manažer strategií intuitivní a jednoduché pracovní prostředí s blokovým logickým schématem, není vyžadována speciální znalost programovacího jazyka a technolog má možnost vytvořit a editovat strategie velmi rychle a snadno.

Zaujal vás EDGECAM Manažer strategií? Kontaktujte nás.