V následující tabulce můžete vidět jednotlivé kurzy a jejich obsah. Pro více informací nebo objednávku školení nás kontaktujte telefonicky na čísle 800 876 088 nebo e-mailem na adrese obchod@nexnet.cz. Vždy uvádějte název kurzu.

EDGECAM komplexní obrábění drátové geometrie (trvá 4 dny)

 Obsah

Čtyřdenní kurz sestávající ze čtyř modulů:

 Pro koho je kurz určen?

Začátečníci, kteří chtějí pracovat v prostředí drátové geometrie EDGECAM.

 Požadované znalosti

Základní uživatelská znalost práce na PC (ovládání myši a klávesnice, práce v OS Windows). Nezbytná je také znalost práce se složkami, adresáři a soubory.

 Licence EDGECAM

Minimální potřebné konfigurace dle popisu jednotlivých kurzů.

 
go to top

EDGECAM kreslení (trvá 1 den)

 Obsah

Základy kreslení v EDGECAMu a porozumění nástojům pro práci s drátovou geometrií. Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budou účastníci schopni pracovat s 2½D drátovou geometrií jako podkladem pro tvorbu obráběcího postupu EDGECAM. Součástí kurzu je také strojírenská terminologie a další znalosti nezbytné pro další práci v EDGECAMu.

Kurz zahrnuje

Začátky v EDGECAMu

 • Přizpůsobení vzhledu a uživatelského prostředí EDGECAM
 • Nastavení systémových parametrů
 • Terminologie
 • Práce s myší a 3D polohovacím zařízením v EDGECAMu
 • Manipulace s geometrií v 3D prostředí

Soubory používané v EDGECAMu

 • Přechodné formáty DXF IGS
 • Příprava CAD souborů pro obrábění 

Tvorba 2½D geometrie pro soustružení a frézování

 • Tvorba úseček, oblouků, křivek, bodů
 • procvičování

Manipulace

 • Příkazy pro odstranění geometrie
 • Funkce pro transformaci
 • Funkce pro editaci

3D Design

 • Práce s CPL rovinami
 • Práce s příkazem Z-hladina

 Pro koho je kurz určen?

Začátečníci, kteří chtějí pracovat v prostředí drátové geometrie EDGECAM.

 Požadované znalosti

Základní uživatelská znalost práce na PC (ovládání myši a klávesnice, práce v OS Windows). Nezbytná je také znalost práce se složkami, adresáři a soubory.

 Licence EDGECAM

Minimální potřebné konfigurace pro frézování:
ENEE0-0 EDGECAM frézování základní (pro 2D)
EN330-0 EDGECAM frézování (pro 2.5D a práci s rovinami CPL)
ENSM0-0 EDGECAM frézování plus (pro 2.75D a práci s plochami)
Minimální potřebné konfigurace pro soustružení:
EN302-0 EDGECAM soustružení základní
go to top

EDGECAM kreslení a 2½D frézování (trvá 2 dny)

 Obsah

Úvod do prostředí CAM systému. Účastníci získají znalost tvorby a editace drah nástrojů v prostředí CAMu a veškerých dalších kroků potřebných k tvorbě výsledného NC kódu. Školení probíhá na ukázkových i skutečných příkladech.

Účastníkům bude představeno široké spektrum pokročilých obráběcích metod EDGECAM.

Tento kurz zahrnuje i EDGECAM kreslení.

Kurz zahrnuje

Příprava součásti pro obrábění

 • Práce s polotovarem a upínači

Databáze nástrojů

 • Přidání nástrojů do databáze
 • Práce se zásobníkem nástrojů
 • Řezné podmínky

2½D cykly

 • Profilování
 • Frézování čelní plochy
 • Bezpečné přejíždění
 • Vrtací cykly
 • Hrubování

Používání NC editoru

 Pro koho je kurz určen?

Začátečníci, kteří chtějí pracovat v prostředí drátové geometrie EDGECAM.

 Požadované znalosti

Základní uživatelská znalost práce na PC (ovládání myši a klávesnice, práce v OS Windows). Nezbytná je také znalost práce se složkami, adresáři a soubory.

 Licence EDGECAM

EN330-0 EDGECAM frézování

go to top

EDGECAM kreslení a 2osé soustružení (trvá 2 dny)

 Obsah

Tento kurz zahrnuje i EDGECAM kreslení, ale je zaměřen na techniky potřebné pro 2osé soustružení. Účastníci se naučí připravit geometrii pro soustružení a následně aplikovat cykly a operace EDGECAM potřebné pro tvrobu výsledného NC kódu. Na konci tohoto kurzu budou uživatelé plně rozumět procesu CAD/CAM integrace a navazujících procesů, včetně EDGECAM simulátoru.

Kurz zahrnuje

Příprava součástí pro obrábění

 • Práce s polotovarem a upínači
 • Práce s odlitkem

Databáze nástrojů

 • Zásobník nástrojů
 • Tvorba soustružnických nástrojů
Soustružnické cykly
 • Prosté soustružení
 • Soustružení hrubováním
 • Soustružení závitu
 • Vrtací operace

 Pro koho je kurz určen?

Začátečníci, kteří chtějí pracovat v prostředí drátové geometrie EDGECAM.

 Požadované znalosti

Základní uživatelská znalost práce na PC (ovládání myši a klávesnice, práce v OS Windows). Nezbytná je také znalost práce se složkami, adresáři a soubory.

 Licence EDGECAM

EN302-0 EDGECAM soustružení základní

go to top

EDGECAM 3D kreslení a obrábění (trvá 2 dny)

 Obsah

V návaznosti na předcházející základní kurzy EDGECAM budou účastníci seznámeni s pokročilým modelováním 3D ploch. Tento kurz je také dobrou příležitostí pro získání podrobných znalostí o obrábění forem a tvarových dílů.

Během praktického cvičení si uživatelé sami vyzkouší pokročilé 3D modelování a následně i obrábění pomocí EDGECAM 3D cyklů.

Tento dvoudenní kurz je spojením těchto částí:
Část A - modelování ploch (¼-½ dne)
Část B - obrábění ploch (1-1¼ dne)
Část C - pokročilé obrábění ploch (½ dne)

Kurz zahrnuje:

Část A - modelování ploch

 • Práce s pohledy a rovinami CPL
 • Ověření typů prvků
 • Tvorba pomocné geometrie a tvorba ploch
 • Diskuse a tvorba všech pomocných nástrojů
 • Porozumění parametrům všech typů ploch
 • Tvorba ploch z načtených .ppf příkladů

Část B - obrábění ploch

Přechod z 2D cyklů na poročilé 3D cykly EDGECAM.

 • Vysvětlení jednotlivých cyklů
 • Výběr cyklů pro specifické metody obrábění
 • Použití hranic
 • Optimalizace programu
 • STL data ze simulátoru

Část C - pokročilé obrábění ploch

Účastníci vlastnící licenci pro pokročilou práci s plochami (ENS00-N) budou seznámeni se speciálními cykly, přístupnými v tomto modulu.

 • Tužkové frézování
 • Konstantní drsnost
 • Průmět drah na plochu
 • Zbytkové cykly

 Pro koho je kurz určen?

Pro uživatele zabývající se výrobou složitých tvarových součástí nebo forem a  vlastnící některou z licencí pro pokročilé obrábění ploch nebo licenci EDGECAM frézování profesionál.

 Požadované znalosti

Před tímto kurzem by měli zájemci projít alespoň některým z kurzů základních: EDGECAM komplexní obrábění drátové geometrie,  EDGECAM kreslení a 2½D frézování, nebo EDGECAM frézování Solid modelů.

 Licence EDGECAM

ENSM0-P EDGECAM frézování profesionál

go to top

EDGECAM multiosé frézování (trvá 1 den)

 Obsah

Kurz je založen na zvládnutí 2½ osých frézovacích technik. Během tohoto kurzu si účastníci osvojí pokročilé metody pro frézování s využitím indexované 4. a 5. osy, stejně jako využití plynulého rotačního frézování.

Kurz zahrnuje:

Frézování 3D modelů

 • Použití Z-hladiny
 • Tvroba a práce s CPL rovinami
 • Práce s pohledy
 • Vkládaní komponent
 • Racionalizace a seřazení příkazů

Rotační frézování

 • Práce s příkazy Rozbalit a Nabalit

 Pro koho je kurz určen?

Začátečníci EDGECAM, kteří chtějí využívat k indexované obrábění se 3D solid modely.

 Požadované znalosti

Zájemci o tento kurz by měli nejdříve projít kurzem EDGECAM Kreslení a 2½D frézování.

 Licence EDGECAM

ENSM0-0 EDGECAM frézování plus (pro indexované frézování)
EN040-S EDGECAM 4osé plynulé frézování (pro plynulé rotační frézování)
 
go to top

EDGECAM komplexní kurz pro práci se solid modely (trvá 4 dny)

 Obsah

Čtyřdenní kurz sestávající ze tří modulů:

 Pro koho je kurz určen?

Začátečníci EDGECAM, kteří chtějí využívat k obrábění 3D solid modely.

 Požadované znalosti

Základní uživatelská znalost práce na PC (ovládání myši a klávesnice, práce v OS Windows XP/Vista). Nezbytná je také znalost práce se složkami, adresáři a soubory.

 Licence EDGECAM

Minimální potřebné konfigurace dle popisu jednotlivých kurzů.

 
go to top

EDGECAM kurz solid modelování (trvá 1 den)

 Obsah

Osvojení práce s EDGECAM Part Modelářem. Porozumění potenciálu 3D solid modelování skrze příklady založené na praktických průmyslových dílech. Uživatelé si sami vyzkouší tvorbu Solid modelu od základního 2D návrhu až po finální 3D model.

Kurz zahrnuje:

 • Přednastavení softwaru
 • Geometrické vazby
 • 2D skica
 • Vazby 
 • 3D booleovské operace
 • Útvary na modelu
 • Trimování, prodloužení, přerušení

 Pro koho je kurz určen?

Začátečníci EDGECAM, kteří chtějí využívat 3D solid modely.

 Požadované znalosti

Základní uživatelská znalost práce na PC (ovládání myši a klávesnice, práce v OS Windows). Nezbytná je také znalost práce se složkami, adresáři a soubory.

 Licence EDGECAM

ENPM0-0 EDGECAM Part Modelář

 
go to top

EDGECAM kurz frézování a soustružení solid modelů (trvá 1 den)

 Obsah

Využití solid modelů k tvorbě technologie. Účastníci se naučí manipulaci se solid modely a jejich obrábění. Kurz je zaměřen velmi prakticky a ukáže účastníkům, jak provádět změny na modelech a jak využít asociativity drah EDGECAM.

Kurz zahrnuje:

 • EDGECAM základní furnkce
 • Automatické rozpoznání útvarů
 • Plná asociativita drah nástroje k modelu
 • Tvorba geometrie ze solid modelů
 • Tvorba polotovaru/upínačů
 • Obráběcí metody

 Pro koho je kurz určen?

Uživatelé EDGECAM, kteří chtějí využívat obrábění 3D solid modelů.

 Požadované znalosti

 Zájemci o tento kurz by měli nejdříve projít kurzem EDGECAM 3D kreslení a obrábění.

 Licence EDGECAM

EN330-0 EDGECAM frézování
+ modul pro načítání příslušného typu solid modelů
 
go to top

EDGECAM postprocesory a nástroje pro zvýšení produktivity (trvá 2 dny)

 Obsah

Tento kurz je zaměřen především na postprocesory a práci s databázemi EDGECAM. Účastníci budou proškoleni na tvorbu postrpocesorů v prostředí aplikace EDGECAM Konstruktrér postprocesorů. Jedná se o interaktivní kurz určený zejména pro uživatele, kteří si chtějí sami vytvořit postprocesor a mít možnost do něj kdykoli zasahovat a editovat jej.

Druhá část kurzu je pak "nezbytná" pro ty, kdo chtějí využít maximum možností databází EDGECAM a maximalizovat tím produktivitu práce s EDGECAMem. Účastníci se naučí pracovat s databázemi EDGECAM, jako je zásobník nástrojů, manažer zakázek, asistent zakázek, asistent technologie, listy zakázek apod.

K absolvování tohoto kurzu je nezbytná znalost základní práce v EDGECAMu, proto tento kurz doporučujeme pro uživatele, kteří již prošli kurzem EDGECAM kreslení a 2½D frézování nebo EDGECAM kreslení a 2osé soustružení.

Konstruktér postprocesorů

 • Volba správného vzoru
 • Parametry stroje
 • Formáty adres
 • Sekvence NC kódu
 • Testování postprocesoru

Databáze EDGECAM

 • Grafika nástrojů
 • Asistenty technologie a zakázek
 • Používání manažera a listů zakázek

 Pro koho je kurz určen?

Uživatelé EDGECAMu, kteří chtějí plně využít možností práce s postprocesory a nadstavbovými funkcemi EDGECAM.

 Požadované znalosti

Před tímto kurzem by měli zájemci projít alespoň některým z kurzů základních: EDGECAM komplexní obrábění drátové geometrie,  EDGECAM kreslení a 2½D frézování, nebo EDGECAM frézování solid modelů.

 Licence EDGECAM

ENEE0-0 EDGECAM frézování základní
EN302-0 EDGECAM soustružení základní
 
go to top

EDGECAM solid modelování - pokročilé (trvá 2 dny)

 Obsah

Přejděte s Part Modelářem na vyšší úroveň. Ukážeme vám, jak využít plný potenciál EDGECAM Part Modeláře. Po absolvování tohoto kurzu budou mít jeho účastníci detailní znalosti technik 3D modelování v EDGECAM Part Modeláři.

Kurz zahrnuje:

 • Tvorba těles - základy 
 • Tvorba těles - rotací, tažením apod.
 • Parametrizace modelu
 • Tvorba šablon
 • Tvorba výkresu, pohledů a řezů
 • Kótování výkresu
 • Tvorba tělesa, pouzdra, pláště, plochy

 Pro koho je kurz určen?

Uživatelé EDGECAM, kteří chtějí plně využívat možností 3D solid modelování.

 Požadované znalosti

Účastníci by měli nejprve oprojít kurzem EDGECAM Solid modelování základní.

 Licence EDGECAM

ENPM0-0 EDGECAM Part Modelář

 
go to top

EDGECAM soustružení s protivřetenem, C a Y osou (trvá 1 den)

 Obsah

Tento kurz je šitý na míru zákazníkům, kteří vlastní některé z multiosých soustružnických center. Během kurzu se zaměříme na rozšíření vašich znalostí v oblasti 2osého soustružení. Ukážeme vám, jak vytvořit a připravit modely pro aplikaci cyklů a strategií využívajících poháněné nástroje. Účastníci si také osvojí práci s protivřetenem, jako je převzetí obrobku, popotažení, upíchnutí, synchronizace vřeten, nástrojových hlav apod.  Během kurzu používáme drátovou i Solid geometrii.

Kurz zahrnuje:

 • Tvorba rovin CPL, rotační / axiální / radiální
 • Soustružení s protivřetenem
 • Frézovací cykly v soustružnickém prostředí
 • Poháněné nástroje
 • Práce s polotovarem a upínači
 • Nastavení soustruhu pro práci s protivřetenem
 • Nastavení upnutí
 • Popotahování, převzetí a upíchnutí obrobku

 Pro koho je kurz určen?

Uživatelé EDGECAM, kteří programují některé z multiosých soustružnických center.

 Požadované znalosti

Zájemci o tento kurz by měli nejdříve projít kurzem EDGECAM kreslení a 2osé soustružení a / nebo EDGECAM komplexní obrábění drátové geometrie.

 Licence EDGECAM

EN20C-0 EDGECAM soustružení

 
go to top

EDGECAM 4osé soustružení a soustružení s B osou (trvá 1 den)

 Obsah

Tento kurz je šitý na míru zákazníkům, kteří vlastní některé z multiosých soustružnických center. Během kurzu se zaměříme na rozšíření vašich znalostí v oblasti 2osého soustružení a na použití frézovacích cyklů v prostředí soustružení. Kurz zahrnuje všechny kroky potřebné k tvorbě geometrie, její přípravy a následné aplikace obráběcích cyklů, včetně cyklů a operací pro B osu a multiosé soustružení. Principy 2osého soustružení rozvineme pro použití na 4osých soustruzích, ale také pro plné využití 5osého indexovaného/plynulého obrábění s B osou. Během kurzu využijeme jak solid modely, tak i drátovou geometrii. Kromě výše uvedeného budou účastnici seznámeni i s principy 4osého souměrného a zrcadlového soustružení.

Kurz zahrnuje:

 • Nastavení polotovaru a upínačů
 • Ovládání dvou nástrojových hlav (horní a spodní)
 • Práce s rovinami CPL
 • Práce s B osou 
 • Synchronizované soustružení
 • Příkazy pro synchronizaci nástrojových hlav a vřeten

 Pro koho je kurz určen?

Uživatelé EDGECAM, kteří programují některé z multiosých soustružnických center s výklopnou B osou.

 Požadované znalosti

Zájemci o tento kurz by měli nejdříve projít kurzem EDGECAM kreslení a 2osé soustružení a / nebo EDGECAM komplexní obrábění drátové geometrie

 Licence EDGECAM

EN0PP-P EDGECAM soustružení plus (pro 4osé soustružení)
ENPRO-0 EDGECAM produkční profesionál (pro soustružení s B-osou)
 
go to top

EDGECAM pokročilé víceosé soustružení (trvá 2 dny)

 Obsah

Kombinace kurzů EDGECAM soustružení s protivřetenem, C a Y osou a EDGECAM 4osé soustružení a soustružení s B osou.

Kurz zahrnuje:

 • Tvorba těles - základy 
 • Tvorba těles - rotací, tažením apod.
 • Parametrizace modelu
 • Tvorba šablon
 • Tvorba výkresu, pohledů a řezů
 • Kótování výkresu
 • Tvorba tělesa, pouzdra, pláště, plochy

 Pro koho je kurz určen?

Uživatelé EDGECAM, kteří programují některé z multiosých soustružnických center s výklopnou B osou.

 Požadované znalosti

Zájemci o tento kurz by měli nejdříve projít kurzem EDGECAM kreslení a 2osé soustružení a/nebo EDGECAM komplexní obrábění drátové geometrie.

 Licence EDGECAM

EN0PP-P EDGECAM soustružení plus (pro 4osé soustružení)
ENPRO-0 EDGECAM produkční profesionál (pro soustružení s B-osou)
 
go to top