Waveform - zamezit převalování s třískami

EDGECAM 2023.1

 

EDGECAM 2023.1 v češtině a kompletní výpis novinek s podrobnostmi si můžete stáhnout na našem Helpdesku v sekci Znalostní databáze ZDE

Z hlavních vylepšení bychom rádi zmínili:

Cyklus Hrubování – nové možnosti Nálitek XY a Přídavek Z

Cyklus Hrubování byl vylepšen, aby umožňoval zadat samostatné hodnoty přídavku u nálitků, které se použijí uvnitř skládaného útvaru dutiny nebo drátové geometrie. To může být užitečné v případech, kdy je tloušťka stěny tenká a je upřednostňováno ponechat k obrobení cyklem Profilování méně materiálu. Na kartu Základní cyklu Hrubování byly přidány možnosti Přídavek nálitku XY a Přídavek nálitku Z.

 

Vrtací cyklus – kontrola kolizí upínek u rotačních děr

Kontrola kolizí upínek, která byla dříve implementována pro rovinné díry, nyní funguje u rotačních děr. Aktivuje se výběrem možnosti Kontrola kolizí upínek na kartě Základní příkazu Upravit upínky:
  • Při vrtání rotačních děr se cyklus nyní vyhne kolizím s upínkami a jakékoli polohy zablokované upínkou jsou ignorovány.
  • V okně informací se zobrazí zpráva uvádějící počet děr, které nebyly obrobeny.
Poznámka: Vnitřní čelisti ještě nejsou podporovány.
 

Dráhy nástrojů Radiálního frézování u konfigurací 3+2 lze nyní nabalit z kterékoliv strany

V předchozích verzích bylo možné dráhy nástroje nabalit pouze z jednoho směru, z opačného směru se vygenerovala nesprávná dráha nástroje. Nyní jsou podporována také „alternativní“ řešení úhlů těchto dvou orientací, tj. (B 90, C -180) a (B -90, C -180).
 

Cyklus Sražení hran byl vylepšen, aby při srážení hran a odstraňování otřepů podporoval Kulové frézy.

Cyklus funguje úplně stejně jako u nástroje pro srážení hran s výjimkou toho, že k dispozici nejsou možnosti Kontaktní bod a Posunutí špičky. Kontaktní bod je u Kulové frézy nastaven na 50%. Kompletní výpis novinek v této verzi EDGECAMu můžete zhlédnout v tomto dokumentu. Instalační soubor stahujte zde.
 

Důležité informace

Aktualizace 22H2 systému Windows 11

Za určitých podmínek přihlášení, pokud používáte systém Windows 11 ve verzi 21H2, může dojít k pádu aplikace EDGECAM. To se vyřeší aktualizací systému Windows 11 na verzi 22H2.
 

Problémy se serverem SQL Server u pevných disků se 4K sektory

Existuje známá chyba softwaru od společnosti Microsoft, pokud spouštíte server SQL na systému Windows 11 a disk využívá 4K sektory. Systémové požadavky byly aktualizovány tak, aby uváděly, že se server SQL a aplikace SQL ECSQLEXPRESS Instance nemají instalovat na disku se 4K sektory.