EDGECAM Aerospace ImageEDGECAM Aerospace ImageEDGECAM Aerospace Image

Letecký průmysl

EDGECAM je využíván i v oblasti výroby leteckých komponent pro armádu, civilní letectví i vesmírný program. Jedná se o vysoce přesné díly s nároky na precizní výrobu a velmi vysoký standard kvality. V dnešní době se v leteckém průmyslu výrazně mění způsoby návrhu, vývoje, konstrukce a samotné výroby jednotlivých komponent.

Vysoké nároky jsou mimo jiné kladeny i na snížení výsledné ceny a zkrácení času, potřebného k dodání dílu zákazníkovi. Vzhledem k tomu, že jsou komponenty vyráběny ze speciálních materiálů, jako je titan a za použití komplexních operací, byla by jakákoli chyba při výrobě velmi drahá.

Zjednodušené NC programování – EDGECAM usnadňuje tvorbu NC programů u všech obráběcích cyklů za pomoci výkonných obráběcích strategií, které lze uplatnit u vertikálních či horizontálních obráběcích centrech. Samozřejmostí je podpora upínání obrobků na rotační přípravky a indexové obrábění.

Vysoce výkonné obrábění – je zaručeno použitím všestranných strategií pro 3 osé obrábění doplněné obsáhlými strategiemi pro 4 a 5 osé obrábění. Tímto je zaručena vysoká flexibilita efektivita obráběcích procesů.

Inteligentní hrubovací cykly – jsou snadno použitelné na kteroukoliv část 3D modelu. Jednoduše lze nastavit nájezdové podmínky pro nástroje, pomocí trochoidního odvalu zamezíte úběru materiálu plným průměrem frézy či zlepšíte kinematické podmínky při obrábění v rozích. Pomocí těchto a ještě dalších funkcí docílíte plynulejšího úběru materiálu při vyšších posuvech a zkrácení řezných časů.

Pokročilé dokončovací strategie  – nabízejí možnost využití inteligentních nájezdů a výjezdů nástrojů pro různé obráběcí operace. U 3D modelů, u kterých se objevují tzv. negativní stěny se "záporným úhlem", lze  tyto plochy obrobit s využitím profilovacích cyklů  za pomoci nástrojů celokulových a nástrojů na T-drážky, čehož se často využívá v průmyslu automobilovém a leteckém. Odpadá tím nutnost dané plochy obrábět na více upnutí nebo pomocí vyklonění nástroje.  Použitím dokončovacích strategií využívajících při tvorbě drah 3D křivek, dosáhneme kvalitnějších povrchů, bez jejich následovně časově náročného ručního dokončení.

Automatické rozpoznání útvarů – EDGECAM Solid Obráběč je silný nástroj systému EDGECAM, pomocí kterého systém samočinně rozpozná útvary vhodné k obrobení. EDGECAM dokáže rozpoznat útvary jako nálitky, kapsy, díry a soustružnické profily u 3D modelů. Společně s jejich geometrií se načítají také jejich vlastnosti vycházející z 3D modeláře. Na základě těchto údajů dochází k automatickému rozpoznání vhodných nástrojů pro daný typ obrábění. 

Zaručená integrita dat  – modul EDGECAM Solid Machinist zaručuje bezproblémové načítání z hlavních CAD systémů zahrnující Autodesk Inventor®, Solid Edge®, SolidWorks®, Pro/ENGINEER®, Pro/DESKTOP® a CATIA V5.  EDGECAM také podporuje načítání nezávislých formátů jako IGES, DXF, VDA, Parasolid ® a ACIS.

Plná simulace obrábění je k dispozici v prostředí EDGECAM simulátoru, který plně odpovídá nejmodernějším technickým požadavkům. Pomocí EDGECAM Simulátoru zobrazíte nejenom pohyby nástrojů, ale také úběr materiálu a samozřejmostí je kontrola kolizí. Simulátor představuje realistickou kontrolu obrábění s možností zobrazit celou grafiku stroje i s modely upínačů, výsledkem čehož je rychlá kontrola vytvořeného NC programu ještě před jeho ostrým použitím ve výrobě.

Snížení časů při přípravě programů – Při použití modulu EDGECAM Manažer strategií dochází k rapidnímu snížení času programování díky možnosti využití již předem nastavených obráběcích postupů a technologií. Tyto šablony obrábění jsou uloženy v instalačním adresáři, odkud mohou být rychle načteny a uplatněny na různé komponenty bez nutnosti vytvářet technologické postupy a NC programy ručně.  EDGECAM Manažer strategií umožňuje opakované využití nejlepších obráběcích strategií, vytvořených na základě vašich zkušeností.

EDGECAM bude velkou pomocí pro rychlý návrat Vaší investice, naši techničtí pracovníci Vám pomohou řešit Vaše technické problémy a pomáhat zavádět a optimalizovat poslední technologické novinky do Vaší výroby.