thumbnail
thumbnail

Nová 6osá technologie v EDGECAMu automatizuje výrobu velkých těžkých dílů pro zvýšení provozní efektivity

Nová CAM technologie, kterou nedávno představila divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon, umožňuje efektivně využívat složité šestiosé obráběcí stroje k výrobě velkých dílů pro různá průmyslová odvětví a aplikace. Specializované programovací nástroje poskytují přesnou simulaci a generování efektivních 6osých drah nástrojů zajišťující plné využití potenciálu vyspělých strojů pro zvyšování produktivity.

Možnost obrábět součásti libovolné velikosti v jedné operaci nejen zlepšuje efektivitu, ale je obzvláště výhodná při obrábění velkých dílů, protože eliminuje potřebu pracného přemisťování těžkých a rozměrných obrobků. Šestiosé obráběcí stroje jsou ideální pro obrábění velkých komponent, často se používají k výrobě dílů o průměru tří a více metrů, například ochranné kryty tryskových motorů, které zajišťují bezpečnost cestujících, nebo díly pro energetický a lodní průmysl.

Nové nástroje představené v CAD/CAM softwaru EDGECAM se zaměřují na šestiosé stroje vybavené dvěma rotačními osami na hlavě a jednou na otočném stole, kde tato šestá osa umožňuje frézovacím nástrojům obrábět všechny strany velkého dílu včetně oblastí, které jsou jinak bez přepolohování obrobků nedosažitelné. Nové specializované 6osé funkce umožňují lepší kontrolu dráhy nástroje a přesnější simulaci procesů, což snižuje potřebu odborných zásahů na dílně, zlepšuje využití moderních strojů a zabraňuje riziku nákladného poškození.

„Schopnost provádět bezproblémové operace „one-and-done“ (jednou a dost) se šestiosými stroji umožňuje výrobcům vyrábět masivní a často poměrně náročné komponenty bez zátěže v podobě nedostatečně využitých strojů nebo přílišné závislosti na zásahu odborníků,“ říká Miguel Johann, product and market manager divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon. „Můžete mít ty nejdokonalejší stroje na světě, ale bez softwaru, který dokáže využít jejich silných stránek, může být velmi obtížné, ne-li nemožné, naplnit jejich skutečný potenciál.“

Vylepšení systému EDGECAM také poskytují větší flexibilitu pětiosého frézování tím, že nabízejí funkce umožňující programátorům CNC strojů zvolit takovou úroveň automatizace, kterou při vytváření drah nástrojů upřednostňují. Pomocí těchto funkcí mohou programátoři zvolit ruční nebo automatické generování drah nástrojů, případně generovat dráhy kombinací automatických a ručních funkcí. Možnost přizpůsobení předvoleb programování zvyšuje kontrolu nad přesným způsobem obrábění dílů a pomáhá uživatelům zkrátit čas programování u úloh, které lze snadno automatizovat, a v případě potřeby usnadňuje preciznější práci se složitými drahami nástrojů.

Produktivitu zvyšuje také optimalizace při hrubování drážek, která eliminuje zbytečné pohyby stroje, což vede ke zkrácení doby cyklu až o 60 procent. Je-li tato možnost aktivní, konfigurace zajišťuje, že systém v případě potřeby rozpozná u nepravidelných polotovarů jejich tvar. Díky zohlednění skutečného tvaru polotovaru pomáhá software uživatelům vyhnout se vytváření nadbytečných drah nástrojů, které vedou k neproduktivnímu „frézování vzduchu“ před odesíláním programu do obráběcího stroje.

EDGECAM nyní usnadňuje pohyb nástrojů po spirálových drahách, a tak nabízí výrobcům efektivnější obrábění než při metodě rampování a rovněž příležitost k prodloužení životnosti nástrojů pomocí hladších drah, při kterých nástroj méně trpí. Uživatelé musí pouze definovat minimální hodnotu šroubovice pro hrubovací operace, software pak zajistí, že díly budou obráběny pomocí spirálového pohybu nástroje a dráha nástroje se nebude vykonávat rampovým pohybem.

Optimalizace výkonu počítače nyní také výrazně zkracuje dobu programování a generuje hrubovací dráhy nástrojů dvakrát až třikrát rychleji než předchozí verze softwaru, a to jak pro drátovovou geometrii, tak pro objemové modely.

Vlnovité soustružení Waveform zajišťuje, že nástroje udržují konstantní velikost třísky při odebírání materiálu, což prodlužuje životnost nástroje, ale může vést k dlouhým NC kódům. Nová možnost snižuje velikost generovaného NC kódu až o 75 procent tím, že převádí úsečky na oblouky. Uživatelé mohou těžit z plynulejšího průběhu dráhy nástroje, a tedy i obrábění, a z rychlejšího provádění kódu, který je navíc kratší, takže jej zpracují i starší obráběcí stroje.

Interoperabilita s CAM portfoliem společnosti Hexagon přináší výhody uživatelům systému EDGECAM, kteří pracují s tříosými frézovacími operacemi. Nyní mohou testovat a optimalizovat programy v softwaru pro simulaci obrábění NCSIMUL Essential společnosti Hexagon. Kompletní obráběcí sestavy včetně údajů o nástrojích se importují přímo do programu NCSIMUL Essential, kde může programátor dynamicky pracovat s drahou nástroje, identifikovat simulovaný kód, zkoumat a měřit obrobky a porovnávat a analyzovat polotovary.

 

Předchozí | Další