5osa kontrola naklonu a moznost pouziti soudeckovych frez v 5osem obrabeni
Nove moznost v dokoncovacim cyklu drazek pri soustruzeni definovat hodnotu srazeni hrany
Nove nastaveni obrabeni der po spirale s moznosti ofsetu XY, coz umozni kontrolovat finalni povrch diry i opotrebeni nastroje.
Nove moznost profilovani zavitu pri soustruzeni
Delove vrtani - rozsirena a podrobnejsi nastaveni pro vrtani hlubokych der
Prevence vzniku trisek
Moznost volby dalsich typu obrabecich nastroju

Novinky ve verzi EDGECAM 2020

Představujeme vám řadu nových a vylepšených funkcí EDGECAMu, které umožňují zvýšení produktivity jak uživatelům frézování, tak uživatelům soustružení.

Řízení náklonu u 5osé strategie ve spojení s válcovou frézou

Zavedení specifického řízení náklonu u 5osého plynulého frézování v kombinaci se „soudečkovou“ frézou se považuje za nejvýznamnější vylepšení v nejnovější verzi aplikace EDGECAM, která pochází z oddělení výrobního softwaru společnosti Hexagon.
Válcové frézy patří mezi nejrychlejší nástroje v oblasti 5osého obrábění a jsou nyní plně podporovány Zásobníkem nástrojů EDGECAM.

Pokročilý 5osý cyklus

Pokročilý 5osý cyklus také nabízí další kontroly kolizí v rámci obvodového obrábění společně s dalším řízením přejezdů ve všech strategiích.

Generování rychlých drah nástrojů

Z důvodu potřeby generování rychlých drah nástrojů ke snížení výrobních nákladů nabízí EDGECAM 2020.0 značné posílení výkonu při hrubování i profilování objemového modelu. Modul obrábění v podstatě pouze vypočítá data, která mají vazbu uvnitř hranice, a zbytek modelu je ignorován. Tímto se značně sníží potřebná velikost vyrovnávací paměti při generování rychlejších drah nástrojů.

Strategie Hluboká díra

Strategie Hluboká díra, která byla představena jako součást cyklu Díra ve verzi 2018 R1, byla vylepšena, díky čemuž vznikl nakonec nový samostatný cyklus. Původní ovládací prvky byly vylepšeny a do cyklu byly dále přidány karty, které nabízí větší kontrolu nad dráhou nástroje.

Cyklus Profilování závitů v soustružení

Prostředí soustružení nabízí nový obráběcí cyklus – Profilování závitů. V rámci reakce na vysokou poptávku zákazníků po vylepšení v této oblasti EDGECAM 2020.0 umožňuje uživateli snadno obrábět závity složitých tvarů, například VAM a Acme. Cyklus nabízí strategie hrubování i dokončování, díky čemuž uživatel může určit vlastní tvary závitů.

Prevence otřepů

Populární hrubovací strategie Waveform byla vylepšena a nyní nabízí ovládací prvek Prevence otřepů. Za určitých podmínek může dráha nástroje vytvořit tenký ostrůvek materiálu (otřep), který zvlášť při svém ztenčování může způsobit napětí při obrábění a potenciálně i zlomení nástroje. Zavedli jsme možnost Prevence otřepů, která upraví vzor dráhy nástroje tak, aby obrábění proběhlo příčně přes ostrůvek materiálu. Tím zmizí pravděpodobnost výskytu napětí při obrábění a uživatelé tak mohou zachovat optimální rychlosti a posuvy.

Příkaz Pinola

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu podporovaných obráběcích strojů, které obsahují pomocnou osu Z (pinolu), EDGECAM 2020.0 představuje vylepšení Konstruktéru postprocesorů, který uživateli umožňuje přidat druhé pracovní vřeteno. Díky tomu vzniká podpora multifunkčního stroje a jakékoliv kombinace stolu/hlavy u fréz. Společně s tímto nabízí lepší řízení také nový příkaz Pinola (nabídka Pohyb) při ovládání druhé pracovní osy.

Úhel sražení hrany a hodnota Odstup – cykly dokončení

Při použití cyklu Dokončení zápichu mohou nyní uživatelé řídit úhel sražení hrany. V dřívějších verzích EDGECAMu byl úhel sražení nastaven na 45 stupňů.
V cyklu Dokončení profilu je nyní možné v rámci řízení řezu nahoru definovat hodnotu odstupu.

Přejezd v XY – cyklus Obrábění děr

Při použití strategie Frézovat díru v cyklu Obrábění děr je nyní možné nastavit hodnotu Přejezd v XY, díky čemuž má uživatel možnost řídit jak povrchovou úpravu plochy, tak opotřebení nástroje. Toto vylepšení také vede ke zkrácení doby přípravy modelu CAD a zaručuje, že cyklus bude asociativní s objemovým modelem.

Nové typy nástrojů

Do Zásobníku nástrojů byly přidány dva nové nástroje – rybinovací fréza a fréza s dvojitým úhlem. Tím se odstraňuje potřeba tvorby vlastní grafiky pro tyto nástroje a nástroje pracují automaticky s cyklem Drážka. Ušetří se čas i náklady na programování.

Prostředí soustružení a frézování soustružením – EDGECAM Inspect

Vývojáři reagovali na četné požadavky zákazníků a rozšířili možnosti komponent při kontrole jak v prostředí soustružení, tak v prostředí frézování soustružením.

Rozhraní – EDGECAM Inspect

Celkově bylo rozhraní aktualizováno tak, aby se zlepšila interaktivita díky pásu karet s upořádáním podle pracovního postupu. Nabídka Možnosti sondování byla rozdělena na dvě samostatná dialogová okna. Uživatel se tak může soustředit zvlášť na nastavení výstupu a nastavení kontroly.

Automatický odjezd nástroje – EDGECAM Inspect

Do cyklů kontrol byly přidány ovládací prvky Automatický odjezd nástroje, aby uživatel mohl určit více pozic při ovládání pohybu sondy. Indexované polohování nyní obsahuje možnost další manipulace s pozicí, kde je nyní možné určit alternativní úhel k zobrazení komponent na obráběcím stroji.

Pod úhlem k čáře – EDGECAM Inspect

Nová funkce Pod úhlem k čáře slučuje tři předchozí příkazy do jedné funkce, což umožňuje určení směru úhlu ve výpisu dat.

Konstruované útvary – EDGECAM Inspect

Konstruované útvary byly aktualizovány a při úpravě útvaru konstruované čáry lze nyní určit hodnotu Přímost. Kruhové i obloukové útvary lze také nyní při úpravě převést a znovu určit.

EDGECAM | Designer

V modulu EDGECAM | Designer, který uzavírá mezeru mezi prostředími CAD a CAM, bylo provedeno přibližně padesát vylepšení týkajících se zejména konkrétních potřeb programátorů pro obráběcí stroje.


 

 

 

Předchozí | Další